16.11.2017

Proekologiczna inwestycja w czeskim zakładzie Grupy ORLEN

Należący do Grupy Kapitałowej ORLEN Unipetrol, największy czeski podmiot branży rafineryjno-petrochemicznej, kontynuuje modernizację zakładu chemicznego w Záluží koło Litvínova. Spółka podpisała właśnie umowę na budowę nowych kotłów, które wytwarzać będą parę wysokociśnieniową na potrzeby produkcji petrochemicznej. Budowa rozpocznie się w pierwszym kwartale przyszłego roku, a jej zakończenie zaplanowano na 2020 r. Wartość inwestycji wynosi 1,2 mld CZK.

- Inwestycja wpisuje się w ogłoszoną w bieżącym roku średnioterminową strategię modernizacji i rozwoju produkcji całej grupy. Nowa kotłownia instalacji krakingu parowego będzie bardziej wydajna i spełni restrykcyjne limity emisji, które wejdą w życie w 2020 r. - wyjaśnia Krzysztof Zdziarski, Wiceprezes Zarządu Unipetrol odpowiedzialny za produkcję, serwis techniczny, energię i ochronę środowiska.

Obiekt wytwarzający parę wysokociśnieniową na potrzeby instalacji krakingu parowego zostanie poddany gruntownej modernizacji, w ramach której dwa istniejące kotły zostaną zastąpione nowymi nieco wydajniejszymi. Bardzo ważnym aspektem projektu jest fakt, że rozwiązanie pozwoli  na redukcję emisji, zwłaszcza tlenków azotu (SCR – selektywna redukcja katalityczna) oraz pyłu (redukcja dzięki zastosowaniu elektrofiltrów). Unipetrol spełni dzięki temu wymogi zarówno obecnie obowiązującego prawa czeskiego w zakresie ochrony powietrza, jak i przepisów unijnych, które wejdą w życie 1 lipca 2020 r. Będzie też przygotowany do spełnienia bardziej restrykcyjnych norm emisji dla dużych obiektów energetycznego spalania, opartych na konkluzjach UE dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT), które zaczną obowiązywać od 1 sierpnia 2021 r.

Budowa będzie prowadzona przez Bertsch Energy, czołową firmę posiadającą kompetencje w zakresie generalnej realizacji inwestycji „pod klucz” (EPC), będącą również producentem oryginalnego wyposażenia (OEM) dla elektrowni opalanych różnymi rodzajami paliw, w tym paliwami kopalnymi, takimi jak gaz czy olej, a nawet różnymi rodzajami paliw z biomasy. Mająca swoją siedzibę w Bludenz w Austrii spółka specjalizuje się dostarczaniu rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów przemysłowych, koncentrujących się na maksymalizacji wydajności i redukcji kosztów. Na terenie Unipetrol w Litvínovie, Bertsch Energy będzie odpowiadać za całościową integrację elektrowni wybudowanej w formule „pod klucz”, składającej się z dwóch kotłów wysokociśnieniowych olejowych i gazowych (120 barów, 520°C, 2x105 t/h), w tym wykonanie instalacji oczyszczania gazów spalinowych, instalacji elektrycznej i systemu sterowania oraz robót budowlanych.