16.11.2017

Seria B obligacji PKN ORLEN wkrótce na rynku

Druga seria obligacji detalicznych PKN ORLEN w kwocie 200 mln PLN już 22 listopada trafi na rynek. Podobnie jak pierwsza seria papierów dłużnych Koncernu, nowa emisja będzie skierowana do inwestorów indywidualnych poprzez rozbudowaną sieć dystrybucji Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz zdalne środki dostępu, jak telefon, internet, czy urządzenia mobilne.

- W pamięci mamy ponad dwukrotnie wyższy popyt na papiery dłużne Koncernu w przypadku serii A, dlatego zdecydowaliśmy się uplasować kolejne 2 mln obligacji na podobnych, atrakcyjnych warunkach. Przy tej emisji nadal zapewniamy możliwość zapisania się na obligacje bez obaw o wcześniejsze zakończenie okresu subskrypcji, co daje czas na podjęcie decyzji  mniej doświadczonym inwestorom - powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Zmienne oprocentowanie serii B obligacji PKN ORLEN oparte będzie o WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 1% i będzie  wypłacane co 6 miesięcy. Według dzisiejszych kwotowań przyniesie to dochód w wysokości 2,81% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. W porównaniu do pierwszej transzy, zmieni się okres wykupu obligacji, który wyniesie 5 lat. Intencją Koncernu jest notowanie papierów dłużnych na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach programu, PKN ORLEN może wyemitować, w kilku seriach, obligacje do łącznej kwoty 1 mld zł. Parametry poszczególnych emisji będą na bieżąco dostosowywane do oczekiwań rynkowych oraz potrzeb Koncernu. Papiery dłużne Koncernu otrzymały wysoką ocenę agencji Fitch Ratings, która przyznała całemu programowi rating na poziomie A(pol). Oferującym obligacje jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Druga seria obligacji PKN ORLEN, poprzez sposób przydziału nadal promuje mniejszych inwestorów, ale jednocześnie daje możliwość zakupu papierów dłużnych większym uczestnikom rynku. Zastosowany mechanizm przewiduje przyjęcie zapisów mniejszych lub równych 1 tys. sztuk papierów dłużnych w całości oraz przydzielenie gwarantowanych 1 tys. sztuk obligacji wszystkim, którzy złożą większe zapisy. Zapisy powyżej tej granicy będą redukowane proporcjonalnie.

W ramach pierwszej serii programu emisji papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych, łączna wartość złożonych zapisów na obligacje serii A wyniosła ponad 429 mln zł. To dwukrotnie więcej niż całkowita wartość emisji serii A tj. 200 mln zł.  Inwestorzy mają możliwość sprzedaży oraz kupna tych walorów na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.