29.05.2017

Kolejny krok do stacji przyszłości

Otwarcie PKN ORLEN na usługi carsharingu to efekt długoterminowej obserwacji rynku stacji paliw i zmian w sposobie poruszania się ludzi po mieście oraz uwarunkowań demograficznych. Podjęliśmy współpracę z Traficar, operatorem carsharingu, aby zbliżyć się do kolejnego pokolenia odbiorców, szczególnie ludzi kończących studia, zdobywających pierwsze doświadczenia zawodowe, którzy już teraz potrzebują bardzo szybkiego i uniwersalnego sposobu poruszania się po mieście, a dla których inwestycja we własny samochód jest nieefektywna bądź poza zasięgiem finansowym – tłumaczy Krzysztof Łagowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Sprzedaży Detalicznej w PKN ORLEN.

Zapewnienie dostępności usługi carsharingu w sieci ORLEN wynika z dążenia Koncernu do sukcesywnego rozwoju oferty dla klientów na stacjach paliw. W ramach partnerstwa z Traficar, od 1 czerwca br., na wybranych stacjach pod marką ORLEN w miastach, w  których dostępna jest usługa (Kraków, Warszawa), będzie można pozostawić i wypożyczyć samochód. Na poszczególnych obiektach Koncernu wyznaczone zostały dedykowane miejsca parkingowe. Jednocześnie PKN ORLEN, przewiduje dla klientów szereg ofert specjalnych i promocji z bogatej oferty Stop Cafe i Stop Cafe Bistro. Planowane jest również rozszerzenie współpracy w  w kolejnych dużych polskich miastach.

- Naszą współpracę rozpatrujemy w dwóch wymiarach. Po pierwsze umożliwia nam zwiększenie wykorzystania potencjału naszych stacji – biznesu, w którym faktycznie stykamy się z naszym ostatecznym odbiorcą – kierowcą. Dodatkowo wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych nowych klientów – chcemy przekonać ich, że marka ORLEN to klasa premium nie tylko w zakresie paliw, ale także gastronomii, sklepów convenience, czy nowych usług, takich jak carsharing. W ten sposób możemy zaprezentować jeszcze szerszej grupie odbiorców bogatą ofertę restauracji szybkiej obsługi Stop Cafe 2.0 i sklepów O!Shop, idealnych dla zabieganych klientów w miastach. Nie bez znaczenia pozostaje również aspekt prośrodowiskowy całego przedsięwzięcia, który wynikał będzie z użytkowania naszych wysokojakościowych paliw przez niskoemisyjne pojazdy - podkreślił Krzysztof Łagowski.

Według Frost & Sulllivan do 2025 r. światowa flota pojazdów carsharing wzrośnie niemal czterokrotnie, a liczba użytkowników tej usługi wzrośnie z 7,9 mln do 36,0 mln. W kontekście postępującej digitalizacji, urbanizacji, personalizacji ofert, stacje paliw będą odgrywać w przyszłości rolę centrum obsługi mieszkańców. Zainicjowana współpraca w zakresie carsharingu to odpowiedź PKN ORLEN na zachodzące zmiany układu sił na rynku. Podjęte działania są elementem strategii Koncernu, w której nowoczesne usługi, przemyślana oferta przygotowana pod klienta, czy samowystarczalność energetyczna obiektów będą kluczowym rozwojem segmentu detalicznego.

Decyzja PKN ORLEN to również kolejny przykład gotowości PKN ORLEN do aktywnego uczestnictwa w trendach kształtujących rynek – promocji nowoczesnych, wydajnych i niskoemisyjnych paliw, czy proekologicznych rozwiązań z wykorzystaniem stacji paliw. Kwestie promowania prośrodowiskowych projektów mają duże znaczenie, szczególnie w przestrzeni miejskiej, gdzie na bieżąco pojawia się problem zanieczyszczeń. Według nadal najlepszych pod względem metodyki, szacunków z Uniwersytetu w Berkeley (2011) jeden samochód we flocie carsharing zastępuje 9-13 samochodów pojedynczych użytkowników.