28.09.2017

Pierwsze megawaty w sieci

Turbina gazowa w ramach płockiej inwestycji energetycznej PKN ORLEN osiągnęła pełną moc i 26 września br. blisko 400 MWe popłynęło do Krajowego Systemu Energetycznego. Po tzw. „pierwszym ogniu” i udanej synchronizacji z siecią PSE blok osiągnął kolejny kluczowy etap. W kolejnych tygodniach prowadzony będzie ruch regulacyjny i przygotowania do uruchomienia turbiny parowej, a blok osiągnie docelową moc ok. 600 MWe.

Inwestycja w Płocku jest elementem strategii Koncernu, jak również istotnym projektem dla bezpieczeństwa dostaw energii w Polsce. Sfinalizowanie budowy największej elektrociepłowni gazowo-parowej w Polsce umożliwi wniesienie kolejnych 600 MW mocy do bilansu energetycznego kraju. Razem z oddanym w czerwcu br. blokiem we Włocławku o mocy 463 MWe, moce produkcyjne PKN ORLEN wyniosą ok. 7TWh. Będzie to stanowiło ok. 4,5 proc. energii elektrycznej produkowanej w Polsce. Planowany budżet obu inwestycji wyniesie ok. 3,2 mld zł.

Płocki blok będzie zużywał ok. 0,8 mld m sześc. gazu rocznie, co odpowiada 4 % całkowitego zużycia tego surowca w kraju. Oddanie inwestycji do eksploatacji spowoduje, że Grupa ORLEN stanie się największym konsumentem gazu w Polsce na poziomie 2,5 mld m sześc. rocznie. Dzięki zawartemu we wrześniu 2016 r. kontraktowi z PGNiG, Grupa ORLEN w pełni zabezpieczyła potrzeby w zakresie dostaw paliwa do 2021 r. 

Praca bloku będzie oparta o najnowocześniejsze dostępne technologie w zakresie ochrony środowiska (BAT- Best available technology), jak również najnowocześniejszą i najsprawniejszą tego typu na świecie turbinę gazową typu „H”, która będzie spalała gaz w wysokiej temperaturze przy bardzo niskich emisjach do otoczenia.