28.06.2018

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN za 2017 rok już w sieci

O najważniejszych aspektach działalności PKN ORLEN w 2017 r. można już przeczytać w wersji online Raportu Zintegrowanego Spółki, dostępnej pod adresem: https://raportzintegrowany2017.orlen.pl/. W tej edycji Raportu zastosowano interaktywne narzędzia oraz infografiki, tabele czy wykresy, które ułatwiają użytkownikowi dostęp do poszukiwanych treści

Dbamy, aby działalność biznesowa PKN ORLEN uwzględniała potrzeby wszystkich interesariuszy. Mamy bowiem świadomość roli, jaką Koncern odgrywa w polskiej gospodarce. Dlatego realizujemy inwestycje rozwojowe, dbamy o bezpieczeństwo surowcowe Grupy ORLEN oraz konsekwentne poszerzamy naszą ofertę. Jesteśmy zdeterminowani, aby maksymalnie wykorzystać olbrzymi potencjał Grupy ORLEN w nadchodzących latach. Chcemy przy tym, aby wszyscy interesariusze nie tylko mieli świadomość realizowanych przez nas celów, ale byli beneficjentami podejmowanych działań. Raportowanie zintegrowane jest jednym z elementów naszej komunikacji z otoczeniem – powiedział Daniela Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W Raporcie można odnaleźć komplet informacji na temat bieżącej działalności Grupy ORLEN, jej otoczenia rynkowego, regulacyjnego, konkurencyjnego, czy społecznego. Publikacja prezentuje również zasady zarządzania, realizację strategii, ryzyka i szanse, wyniki finansowe oraz trendy i prognozy rynkowe. Niezwykle istotnymi elementami Raportu jest przedstawienie modelu biznesowego firmy, a także prezentacja poszczególnych jej kapitałów - finansowego, produkcyjnego, ludzkiego, intelektualnego, społecznego i naturalnego. Z Raportu PKN ORLEN można się również dowiedzieć jak Spółka prowadzi proces budowy swojej wartości.

Raport odnosi się również do kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności. Prezentuje m.in. stosowane polityki oraz procedury należytej staranności, istotne ryzyka i sposób zarządzania nimi w odniesieniu od zagadnień związanych z działalnością pozafinansową, tj społecznych, pracowniczych, środowiskowych, z zakresu poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania łapownictwu i korupcji.

Niezwykle istotnym elementem Raportu Zintegrowanego, obok podsumowania minionego roku, są perspektywy rozwoju Grupy ORLEN. Można je odnaleźć w sekcji opisującej szanse i potencjalne ryzyka, a także w sekcji Outlook 2018+ opracowanym przez Głównego Ekonomistę PKN ORLEN.

Układ publikacji i zawarte w niej treści dotyczące działalności pozafinansowej opierają się na strukturze i wytycznych w zakresie raportowania zintegrowanego, rekomendowanych przez International Integrated Reporting Council oraz wytycznych Global Reporting Initiative G4. Raport uwzględnia również kierunki najnowszego prawodawstwa unijnego w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych oraz dotyczących różnorodności, które zostały zaimplementowane do polskiego prawa Ustawą o rachunkowości z grudnia 2016 roku. Raport jest dostępny wyłącznie online w polskiej i angielskiej wersji językowej.

PKN ORLEN jako partner Programu Dostępność Plus wprowadził w Raporcie dodatkowe udogodnienie dla osób niedowidzących - syntezator mowy, który pozwala na odczytanie tekstu znajdującego się na stronie. Ponadto w trosce o osoby z problemami wzroku dostępne są specjalne funkcjonalności, które pozwalają na powiększenie tekstu oraz wyświetlenie wersji kontrastowej Raportu.

Raport został wyposażony w wiele interaktywnych narzędzi, które podnoszą jego funkcjonalność. Chodzi m.in. o wskaźniki KPI w ujęciu kwartalnym i rocznym w podziale na poszczególne kapitały, mapę z rynkami zbytu Grupy ORLEN, schemat budowy wartości czy mapę interesariuszy. Raport zawiera także centrum tabel i wykresów, centrum dokumentów, porównywarkę danych, interaktywny słownik, ankietę online umożliwiającą użytkownikowi przekazanie opinii na temat zawartości merytorycznej i funkcjonalności narzędzia, czy interaktywny przewodnik po Raporcie.