13.04.2018

Europejska nagroda dla raportu Grupy ORLEN

Raport Zintegrowany Grupy za 2016 r uznany został za najlepszy w badaniu Deloitte Central Europe i wyróżniony przez międzynarodowy zespół ekspertów nagrodą Green Frog Award (GFA) 2018. 

Jest to potwierdzenie, że  w komunikacji z otoczeniem PKN ORLEN stosuje najwyższe standardy i wpisuje się tym samym w światowy trend w sprawozdawczości firm, promowanych między innymi przez International Integrated Reporting Council (IIRC). Łączy ona sprawozdawczość finansową z pozafinansowymi aspektami funkcjonowania. 
 
- Raport zintegrowany Grupy ORLEN prezentuje nie tylko aktualną pozycję rynkową firmy, ale także jej plany na przyszłość, pokazując w sposób całościowy procesy w niej zachodzące i działania ukierunkowane na budowę jej wartości. Dla współcześnie działających firm, które przywiązują ogromną wagę do budowania relacji z otoczeniem, taki sposób komunikacji jest już standardem. Buduje bowiem zaufanie i uwiarygadnia nas w oczach pracowników, klientów, instytucji czy kontrahentów z którymi współpracujemy – powiedział Adam Burak, Dyrektor Wykonawczy ds. Komunikacji Korporacyjnej PKN ORLEN.
 
Należy podkreślić, że droga firmy do tego sukcesu była procesem ewolucyjnym, ale otrzymana nagroda pokazuje, że wysiłek ten się opłacał.  Pierwszy raport społeczny PKN ORLEN został opublikowany w 2003 roku. Już wówczas Koncern wiedział, że stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w dłuższym okresie ma swoje przełożenie w odbiorze rynku i często decyduje o sukcesie firmy. Od 2007 roku raport społeczny PKN ORLEN ukazuje się co rok, a raportowanie stało się nieodłącznym elementem komunikacji firmy ze wszystkimi interesariuszami. Z czasem ewaluowało ono wraz ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu. Przełomowy pod tym względem był dla Koncernu rok 2015, kiedy to po raz pierwszy Grupa ORLEN zaprezentowała swoją działalność w formule zintegrowanej, łączącej sprawozdawczość finansową z pozafinansowymi aspektami funkcjonowania. Publikacja uznana wówczas została za najlepszą w Polsce w konkursie The Best Annual Report 2014. Tę formułę Koncern stosuje do dzisiaj.
 
Badanie Deloitte Central Europe ma na celu zidentyfikowanie i nagrodzenie doskonałości w sprawozdawczości niefinansowej w Europie Środkowej. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało 69 raportów z 5 krajów – Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii i Węgier. 12 raportów wyróżnionych w poszczególnych krajach przeszło do etapu regionalnego, w ramach którego najlepszych 5 stanęło w szranki o pierwsze miejsce w kategorii nagroda główna oraz najlepszy raport zintegrowany.

Nagroda Green Frog Award (GFA) została po raz  pierwszy przyznana w 2000 r. na Węgrzech i kolejno obejmowała inne kraje Europy Środkowej (Bałkany dołączyły w 2009 r., Czechy w 2012 r. i kraje bałtyckie w 2013 r.). W 2017 r. konkurs został rozszerzony o Rosję i inne kraje Wspólnoty Niepodległych Państw. Od 2015 r. GFA składa się z poziomu krajowego i regionalnego. Raporty nagradzane na poziomie krajowym są automatycznie nominowane do poziomu środkowoeuropejskiego.