01.02.2018

Rośnie pojemność terminalu w Butyndze

​ORLEN Lietuva uruchomiła nowy zbiornik na terenie terminalu w Butyndze o pojemności 52 tys. m3. Taka ilość surowca wystarczy do produkcji diesla na 250 mln km.

Nowy zbiornik zwiększy pojemności magazynowe terminalu o 20%, tym samym przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa operacyjnego spółki i bezpieczeństwa energetycznego gospodarek w regionie do poziomu nienotowanego wcześniej w historii. Olej napędowy uzyskany z ropy naftowej, która mieści się w nowym zbiorniku, wystarczyłby na pokonanie samochodem dystansu ponad 250 mln kilometrów.
 
- Niemal dwadzieścia lat temu terminal w Butyndze wzmocnił bezpieczeństwo energetyczne Litwy, zapewniając alternatywną drogę dla dostaw ropy. Dziś sytuacja jest inna - przez terminal wiedzie główny szlak dostaw ropy na Litwę. Teraz otwierany jest nowy, już szósty zbiornik. Niewątpliwie jeszcze bardziej wzmacnia to bezpieczeństwo energetycznej kraju. Dobrze jest, gdy spółka wdraża rozwiązania, które jednocześnie realizują jej cele gospodarcze i wspierają strategiczne cele kraju. Gratulujemy ORLEN Lietuva zrealizowania inwestycji i wierzymy, że i w przyszłości zarówno dla spółki, jak i dla państwa synergia między celami gospodarczymi i polityki energetycznej będzie ważnym elementem w procesie podejmowania decyzji - powiedział Minister Energetyki Litwy Žygimantas Vaičiūnas.
 
Od czasu zamknięcia rurociągu Drużba, niemal cała ropa wykorzystywana w rafinerii w Możejkach, dostarczana jest przez terminal w Butyndze. W zbiorniku można zmagazynować ilość surowca umożliwiającą rafinerii w Możejkach – jedynemu tego typu zakładowi w regionie krajów bałtyckich – produkcję 20,8 milionów litrów oleju napędowego, 13 milionów litrów benzyny i znacznych ilości innych produktów rafineryjnych.
 
– Cały czas inwestujemy w naszą działalność, a ta inwestycja jest szczególnie ważna. Nie tylko pozwala nam dynamicznie dostosowywać się do zmian rynkowych, lecz także przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa operacyjnego naszej spółki i bezpieczeństwa energetycznego Litwy i innych państw regionu. Przez to wspomaga realizację naszych długoterminowych celów biznesowych, czyli utrzymania rentowności i zdolności elastycznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe – powiedział Michał Rudnicki, dyrektor generalny ORLEN Lietuva.
 
Nowy zbiornik jest już szóstym z kolei na terenie litewskiego terminalu. Będzie on wykorzystywany do magazynowania ropy naftowej z tankowców zaopatrujących rafinerię w Możejkach przez terminal w Butyndze. Obecnie wszystkie zbiorniki na terenie terminalu mogą łącznie pomieścić ponad 300 tys. m3 surowca, co odpowiada pojemności trzech standardowych tankowców.
 
Uruchomienie szóstego zbiornika zwiększa także możliwości magazynowania szerszego portfolio różnych gatunków ropy naftowej, które nie mogą być przechowywane razem. W 2017 roku do rafinerii w Możejkach ropę naftową dostarczało ponad 100 tankowców.
 
ORLEN Lietuva jest największym przedsiębiorstwem, eksporterem i podatnikiem na Litwie. Od 2006 r. PKN ORLEN wydał prawie 4 mld USD na zakup rafinerii w Możejkach i późniejsze inwestycje w zakład.