23.02.2018

Skuteczne wezwanie na wykup akcji Unipetrolu

PKN ORLEN zrealizował dziś płatności na rzecz akcjonariuszy mniejszościowych, którzy odpowiedzieli na ogłoszone w grudniu ubiegłego roku dobrowolne wezwanie na wykup pakietu akcji Unipetrol a.s.. Łączna wartość transakcji wyniosła ok. 3,5 mld PLN. W ten sposób Koncern osiągnął warunkowy próg wezwania zapewniając sobie 94,03% udziałów w akcjonariacie czeskiej spółki. 

PKN ORLEN oferował po 380 koron za każdą akcję Unipetrolu, tj. cenę zbliżoną do obecnego kursu giełdowego spółki. W ramach transakcji rozliczono  826 zleceń sprzedaży od osób fizycznych będących akcjonariuszami Unipetrolu oraz 126 zleceń od osób prawnych, które łącznie stanowiły ok. 31,04% udziałów. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych PKN ORLEN oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego. Po przeprowadzeniu wykupu dług netto Koncernu pozostanie na bezpiecznym poziomie i nie powinien mieć wpływu na zmianę jego oceny ratingowej.

Wzmocnienie pozycji PKN ORLEN w akcjonariacie największego w Czechach koncernu rafineryjno-petrochemicznego jest zgodne ze strategią Koncernu zakładającą m.in. integrację aktywów rafineryjnych,  wydłużenie łańcucha wartości w petrochemii oraz rozwój sieci detalicznej. Umożliwi ono efektywniejsze wykorzystywanie synergii w ramach Grupy ORLEN i umocnienie jej pozycji konkurencyjnej.

W skład Unipetrol a.s. wchodzą rafinerie w Litvinowie i Kralupach,  największa na lokalnym rynku sieć stacji paliwowych Benzina (400 stacji) oraz spółka Spolana, jedyny producent PCW i kaprolaktamu na tym rynku. Bardzo istotna jest część petrochemiczna firmy zlokalizowana w Litvinowie, gdzie obecnie realizowana jest największa w historii Czech inwestycja petrochemiczna, w instalację do produkcji polietylenu.