28.02.2018

Sukces negocjacji

​Korzystnym dla obydwu stron porozumieniem zakończyły się negocjacje płacowe pomiędzy pracodawcą a stroną społeczną w PKN ORLEN. Kompromisowe ustalenia podjęto w terminie przewidzianym przez Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

- Biorąc pod uwagę znaczną rozbieżność początkowych stanowisk, za duży sukces należy uznać efekt końcowy rozmów. Negocjacje zakończyliśmy z przekonaniem, że ustalone warunki są satysfakcjonujące dla pracowników, a jednocześnie optymalne z punktu widzenia finansów i rozwoju Spółki. Porozumienie przewiduje najwyższy wzrost obligatoryjny dla najniżej uposażonych. W panującej dziś erze pracownika pozyskanie i utrzymanie wysokiej klasy specjalistów jakich wymagają nasze aktywności w wielu dziedzinach stają się coraz trudniejsze. Musimy pamiętać, że działamy w niełatwym otoczeniu biznesowym i wzmacnianie naszej pozycji wymaga zarówno doskonałości operacyjnej, jak i aktywnego poszukiwania nowych szans rozwojowych. Nie jest to możliwe bez wykwalifikowanej i zmotywowanej kadry  – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Porozumienie płacowe w PKN ORLEN przewiduje obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych od dnia 1 kwietnia br. w kategoriach zaszeregowania 0-2 w wysokości 330 zł brutto, w kategoriach zaszeregowania 3-5  w wysokości 300 zł brutto oraz w kategoriach zaszeregowania 6-7 w wysokości 180 zł brutto. Ponadto przewidziano uznaniowy wzrost wynagrodzeń o 50 zł brutto, a także wypłatę nagród jednorazowych w łącznej wysokości 3.500 zł brutto (w 2 równych częściach).

Uzgodniono również wzrost miesięcznej składki podstawowej finansowanej przez Pracodawcę dla uprawnionych Pracowników w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego o kwotę 20 zł do kwoty 200 zł ze skutkiem od dnia 1 marca 2018 r. Dodatkowo pracownicze Karty Zakupowe zostaną jednorazowo zasilone kwotą 500 zł brutto do dnia 30 czerwca br.