16.05.2018

List intencyjny PKN ORLEN i Banku Ochrony Środowiska

PKN ORLEN i Bank Ochrony Środowiska, zgodnie z podpisanym listem intencyjnym, będą prowadzić rozmowy w celu wypracowania ram potencjalnej współpracy w obszarze doradztwa w przygotowaniu inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii. 

Planowane w przyszłości wspólne działania, na bazie posiadanych przez strony unikatowych na rynku kompetencji,  mają na celu stymulowanie rozwoju proekologicznych przedsięwzięć związanych zarówno z podnoszeniem standardu ochrony środowiska jak i inwestycji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.   

Równolegle przewidziane jest objęcie przez PKN ORLEN 2,5 mln akcji BOŚ Banku o wartości nominalnej 10 PLN.