10.05.2018

PKN ORLEN bliżej budowy farmy wiatrowej

Ponad 20 firm zgłosiło się do przetargu PKN ORLEN na wykonanie koncepcji  technicznej projektu budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Łączna moc inwestycji może wynieść nawet 1200 MW. 

Koncepcja techniczna będzie obejmowała budowę infrastruktury technicznej, pomiarowo-badawczej i serwisowej związanej z etapem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjnym. Obecnie prowadzony jest dialog techniczny z oferentami. 
 
W celu przygotowania i realizacji projektu, w PKN ORLEN powołany został dedykowany zespół specjalistów.