28.03.2018

Sukces negocjacji – porozumienie z wykonawcą CCGT Włocławek

​Inwestor (PKN ORLEN) oraz Generalny Wykonawca (konsorcjum General Electric i SNC-LAVALIN POLSKA), po dziewięciu miesiącach rozmów,  osiągnęli porozumienie w zakresie ostatecznego rozliczenia kontraktu na budowę bloku gazowo-parowego o mocy 463 MWe we Włocławku. W ramach rozliczenia umowy konsorcjum m.in wdroży rozwiązania z zakresu Digital, mające na celu podniesienie dyspozycyjności i efektywności pracy bloku. 

Dla toczących się od czerwca ubiegłego roku negocjacji między PKN ORLEN i konsorcjum Generalnego Wykonawcy przełomowym punktem okazało się lutowe spotkanie w Montrealu, od momentu którego rozmowy znacznie przyspieszyły.  Jednym z ważnych elementów porozumienia będą między innymi zaawansowane rozwiązania cyfrowe z zakresu diagnostyki predykcyjnej, pozwalającej na unikanie potencjalnych awarii i podnoszenie dyspozycyjności bloku. Ponadto, Koncern zyska dostęp do narzędzi służących do bieżącego analizowania pracy bloku na tle innych jednostek zrealizowanych przez General Electric, co umożliwi optymalizację jego funkcjonowania. Rozliczenia będą obejmowały także nowoczesne rozwiązania cyfrowe z zakresu cyberbezpieczeństwa. 
 
- Osiągnięty kompromis z konsorcjum wykonawców bloku we Włocławku jest wynikiem trudnych negocjacji ale również racjonalnego podejścia obu stron. Porozumienie zagwarantuje PKN ORLEN rekompensatę m.in w postaci rozwiązań cyfrowych, zgodnych z ideą Przemysłu 4.0,  które mogą przełożyć się na wyższą efektywność całego obszaru Downstream. Już w ostatnim kwartale 2017 r. blok we Włocławku wypracował ok. 30 mln EBITDA, a wkład obszaru energetyki w generowanie wyniku finansowego Grupy będzie wzrastał, szczególnie po zakończeniu inwestycji w Płocku. Już odnotowano istotny wzrost w sprzedaży energii elektrycznej zarówno na rynku hurtowym, jak również do odbiorców końcowych – w 2017 roku zakontraktowano ponad 4,8 TWh z tego około 1TWh energii do małych i średnich przedsiębiorstw – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Elektrociepłownia we Włocławku pracuje stabilnie, dostarczając parę technologiczną do ANWIL oraz energię elektryczną na potrzeby Grupy Kapitałowej jak również Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

W związku z realizowanymi inwestycjami w obszarze energetyki, wkrótce moce energetyczne Koncernu w Polsce sięgną 1,6 GW mocy. Jednostka we Włocławku i finalizowana inwestycja w Płocku cechują się wysoką sprawnością, niskim wpływem na środowisko oraz wysokim stopniem wykorzystania w ciągu roku. Oba bloki oparte są o technologię wytwarzania w jednym procesie ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną czyli kogeneracji, uważanej za najnowocześniejszą technologię opartą o gaz ziemny, czyli surowiec przyjazny dla środowiska i korzystny z punktu widzenia emisji CO2.