25.10.2018

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN w 3 kwartale 2018 roku

Historyczny rekord segmentu detalicznego i wzrost udziału sieci orlen w europejskich rynkach. PKN ORLEN zakończył III kwartał 2018 roku z wynikiem EBITDA wg LIFO na poziomie 2,4 mld zł. Został on osiągnięty pomimo słabszego otoczenia makroekonomicznego (r/r) związanego ze wzrostem cen ropy oraz ograniczeń produkcyjnych w efekcie realizacji planowanych przestojów remontowych. Rekordowy wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 723 mln zł wypracował segment detaliczny, odnotowując jednocześnie wzrost wolumenów sprzedaży o 7% (r/r) oraz wzrost udziałów rynkowych na wszystkich rynkach. W minionym kwartale Koncern sfinalizował transakcję przejęcia 100% udziałów w czeskim Unipetrolu oraz wypłacił dywidendę za rok 2017, na poziomie 3 zł na akcję. W III kwartale br. do Komisji Europejskiej trafił pakiet analiz, który przybliżył PKN ORLEN do złożenia wniosku o zgodę na zakup akcji Grupy LOTOS.

W III kwartale 2018 roku PKN ORLEN osiągnął:

  • 2,4 mld zł EBITDA wg LIFO
  • Rekordowy wynik EBITDA wg LIFO segmentu detalicznego na poziomie 723 mln zł
  • Wzrost wolumenów sprzedaży w detalu o 7% (r/r)
  • Wzrost przychodów o 23% (r/r)

W III kwartale 2018 roku odnotowano wzrost średniej ceny ropy Brent o 23 USD/bbl (r/r) oraz spadek modelowej marży downstream o (-) 1,1 USD/bbl (r/r). W tym czasie średni kurs PLN osłabił się względem EUR i USD. Na rynku polskim i litewskim odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego i benzyny. W Czechach wzrosła konsumpcja oleju napędowego przy stabilnym zapotrzebowaniu na benzynę, natomiast w Niemczech odnotowano spadek konsumpcji obydwu produktów.

– Bardzo dobre wyniki finansowe osiągnięte w III kwartale przez PKN ORLEN, mimo słabszego otoczenia makro, potwierdzają słuszność przyjętej przez nas polityki optymalizacji kosztów, usprawniania zarządzania i wdrażania nowych projektów. Wypracowane przez nas wyniki finansowe dają solidne podstawy do realizacji naszych strategicznych projektów – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN. – Warto zauważyć, że po raz kolejny w segmencie detalicznym padł rekord. Miniony kwartał przyniósł w Polsce dalsze zauważalne wzrosty konsumpcji paliw. Jeśli dodamy do tego wzrost osiąganych przez nas marż paliwowych i pozapaliwowych, udowadniamy, że segment detaliczny PKN ORLEN jest znakomicie przygotowany do wykorzystywania szans i trendów rynkowych. O tym, że klienci doceniają ofertę naszego segmentu detalicznego, świadczy również fakt, że w minionym kwartale udało nam się zwiększyć udziały rynkowe we wszystkich krajach, w których funkcjonuje nasza sieć stacji paliw – dodaje – prezes Daniel Obajtek.

Segment downstream Koncernu w III kwartale 2018 roku wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 1,8 mld zł. Rezultat został osiągnięty przy ujemnym wpływie makro oraz niższych wolumenach sprzedaży (r/r). Pogorszenie otoczenia makro (r/r) nastąpiło głównie w efekcie wyższych kosztów zużyć własnych na skutek wzrostu notowań ropy naftowej oraz pogorszenia marż na ciężkich frakcjach rafineryjnych, produktach petrochemicznych, nawozach i PCW, w części kompensowanych wyższymi marżami na produktach paliwowych. Natomiast spadek wolumenów sprzedaży (r/r) to efekt głównie cyklicznego postoju instalacji Steam Cracker w Unipetrol.

Segment detaliczny w III kwartale 2018 roku wypracował rekordowy rezultat EBITDA wg LIFO na poziomie 723 mln zł, co oznacza wzrost o 113 mln zł (r/r). Do dobrego wyniku przyczynił się wzrost wolumenów sprzedaży, łącznie o 7% (r/r), w tym: w Polsce o 5%, w Czechach o 9%, na Litwie o 11% i w Niemczech o 11%. W minionym kwartale Koncern odnotował wzrost udziałów na wszystkich rynkach, w tym o 2,6 pp (r/r) w Czechach, w efekcie pełnego efektu włączenia do sieci stacji paliw przejętych od OMV oraz o 0,4 pp (r/r) w Polsce. W tym czasie kontynuowano również konsekwentny rozwój oferty pozapaliwowej poprzez otwarcie 40 punktów gastronomicznych. Na koniec III kwartału funkcjonowało 1947 punktów, w tym 1631 Stop Cafe w Polsce, 248 Stop Cafe w Czechach, 23 Stop Cafe na Litwie oraz 45 Star Connect w Niemczech. W październiku na MOP Michałowice przy trasie S8 otwarto jedną z najnowocześniejszych stacji benzynowych w Europie, wyposażoną w rozwiązania typu drive-through. Znacząco zwiększają one jakość i szybkość obsługi, pozwalają również na poprawę wydajności oraz optymalizację procesów związanych z funkcjonowaniem stacji.

W III kwartale 2018 roku Koncern odnotował wzrost średniego wydobycia o 0,2 tys. boe/d (r/r). W tym okresie rezultat EBITDA wg LIFO segmentu upstream wyniósł 86 mln zł i był o ponad 60% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W Polsce odkryto złoża gazu Chwalęcin-1K w Wielkopolsce oraz Bystrowice-OU1 na Podkarpaciu. Zrealizowano zbrojenie i testy produkcyjne na otworze Bajerze-2 gdzie potwierdzono akumulację węglowodorów. W III kwartale kontynuowano akwizycję danych 2D i 3D, rozpoczęto też wiercenie otworów Miłosław-6H oraz Komorze-3H. Na aktywach kanadyjskich rozpoczęto wiercenie 6 odwiertów, a 3 odwierty zostały poddane szczelinowaniu. Do produkcji zostały włączone 3 odwierty na obszarze Kakwa oraz Lochend. W rejonie Kakwa kontynuowano rozbudowę instalacji do wstępnego przerobu gazu oraz instalacji do magazynowania wody.

W III kwartale Koncern zredukował poziom zadłużenia netto o 0,6 mld PLN (kw/kw) głównie w efekcie dodatnich wpływów z działalności operacyjnej w wysokości 3,6 mld PLN, redukując jednocześnie poziom dźwigni finansowej do 10,3%, która znajduje się na bezpiecznym, przewidzianym w strategii poziomie.