23.10.2018

Wysoka jakość raportowania PKN ORLEN doceniona przez ekspertów

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2017 i Sprawozdania Finansowe PKN ORLEN po raz kolejny zostały najwyżej ocenione w konkursie „The Best Annual Report 2017”. PKN ORLEN otrzymał najwyższą liczbę punktów w kategorii przedsiębiorstw. Koncernowi przypadła czwarty raz z kolei nagroda specjalna za raport zintegrowany oraz nagroda specjalna za najlepszy raport online. Sprawozdawczość Finansowa Spółki została po raz kolejny wyróżniona tytułem „The Best of The Best”, przyznawanym firmom, którym co najmniej trzykrotnie udało się zdobyć najwyższe wyróżnienie w tym konkursie.

Tak wysoka ocena naszych Raportów to oczywiście wielkie wyróżnienie, satysfakcja i jednocześnie potwierdzenie, że ORLEN spełnia oczekiwania i utrzymuje najwyższe standardy komunikacji z interesariuszami. Raport Zintegrowany obejmuje oczywiście sprawozdania finansowe, ale to dodatkowo kompendium wiedzy o Koncernie, zarówno w zakresie bieżącej działalności jak i perspektyw i potencjału rozwoju na przyszłość. Szczególne miejsce w publikacji zajmuje opis wpływ społecznego, ekonomicznego i środowiskowego naszej działalności na otoczenie. – powiedział Rafał Warpechowski, Dyrektor Wykonawczy PKN ORLEN ds. Planowania i Sprawozdawczości.

Już po raz czwarty PKN ORLEN zaprezentował swoją działalność w formule zintegrowanej, łączącej sprawozdawczość finansową z pozafinansowymi aspektami funkcjonowania. Raport Zintegrowany zawiera informacje na temat działalności Grupy ORLEN, jej otoczenia rynkowego, regulacyjnego, konkurencyjnego, czy społecznego. Publikacja prezentuje również zasady zarządzania, realizację strategii, ryzyka i szanse, wyniki finansowe oraz trendy i prognozy rynkowe. Niezwykle istotnymi elementami Raportu Zintegrowanego jest przedstawienie modelu biznesowego firmy , a także prezentacja poszczególnych jej kapitałów: finansowego, produkcyjnego, ludzkiego, intelektualnego, społecznego i naturalnego.

Wiele interaktywnych narzędzi ułatwia użytkownikowi dostęp do szukanych w Raporcie Zintegrowanym treści. PKN ORLEN, jako partner Programu Dostępność Plus wprowadził w publikacji dodatkowe udogodnienie dla osób niedowidzących - syntezator mowy, który pozwala na odczytanie tekstu znajdującego się na stronie.

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2017, został opublikowany wyłącznie w wersji online. Układ publikacji prezentowanej w polskiej i angielskiej wersji językowej oraz zawarte w niej treści dotyczące działalności pozafinansowej opierają się na strukturze i wytycznych w zakresie raportowania zintegrowanego, rekomendowanych przez International Integrated Reporting Council oraz wytycznych Global Reporting Initiative G4. Raport uwzględnia również najnowsze prawodawstwo unijne w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych oraz dotyczących różnorodności, które zostały zaimplementowane do polskiego prawa znowelizowaną Ustawą o rachunkowości z 2016 roku.

Organizatorem konkursu The Best Annual Report 2017, który w tym roku odbył się już po trzynasty, jest Instytut Rachunkowości i Podatków. Ranking promuje raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Celem konkursu jest kształtowanie dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce. Biorą w nim udział spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, raportujące wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF/MSR.

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2017 jest dostępny pod adresem https://raportzintegrowany2017.orlen.pl/