09.08.2018

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” dla bohaterów II Wojny Światowej

W rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” inauguruje ogólnopolski program Czuwamy! Pamiętamy!. Celem działań jest przywrócenie pamięci o bohaterach II Wojny Światowej. Cel ten realizowany jest poprzez przekazywanie funduszy na rewitalizację Miejsc Pamięci – miejsc pochówku bądź śmierci poległych w walce z okupantem. Elementem rewitalizacji jest brzozowy krzyż nawiązujący do skromnych, wojennych mogił harcerek i harcerzy poległych w II Wojnie Światowej.

Pierwszym etapem działań w ramach programu była rewitalizacja jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc pamięci o bohaterach II Wojny Światowej, jaką jest aleja brzozowych krzyży na powstańczych mogiłach warszawskich Powązek. Pierwsze brzozowe krzyże pojawiły się na grobach powstańców już w trakcie wojny i od tego czasu stały się symbolem tego miejsca, z troską pielęgnowanym przez kolejne pokolenia. Krzyże co 4 lata wymagają renowacji bądź całkowitej wymiany, a koszt takiego przedsięwzięcia to kilkadziesiąt tysięcy złotych. W tym roku Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” w ramach programu Czuwamy! Pamiętamy! przekazała Społecznemu Komitetowi Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka” kwotę pozwalającą na rewitalizację i wymianę znacznej części krzyży.

W historii naszego kraju nie brakuje momentów trudnych, takich, które wystawiały świadectwo nam jako ludziom i obywatelom. Wszyscy dążymy do tego, by taki czas już się nie powtórzył, by kolejne pokolenia żyły w spokojnym i bezpiecznym kraju. Jednak nie możemy zapominać o naszej historii – stąd potrzeba powołania programu Czuwamy! Pamiętamy! Chcemy dzięki niemu zaktywizować społeczności lokalne do przywracania pamięci o ich lokalnych bohaterach, do poszerzania dzięki temu wiedzy o regionie i jego historii. Jesteśmy chwilę po kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego, którą uroczyście obchodziła cała Polska. Warto też w tych dniach pamiętać o tych bohaterach, których śmierć przerwała służbę Ojczyźnie podczas II Wojny Światowej, zanim Powstanie wybuchło. Na terenie całego kraju jest wiele mogił harcerzy i harcerek, o których nikt już nie pamięta. Tym symbolicznym brzozowym krzyżem chcemy im przywrócić pamięć – mówi Marta Lau, prezes Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”.

O środki z kampanii Czuwamy! Pamiętamy! mogą ubiegać się zarówno osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wnioski o przyznanie darowizny na renowację miejsc pamięci będzie można składać za pośrednictwem formularza, znajdującego się na stronie Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”, www.orlendarserca.pl Środki będą wypłacane po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.