19.09.2018

Postój bloku CCGT we Włocławku wydłużony na wniosek wykonawcy

W związku z informacją od konsorcjum General Electric i SNC-LAVALIN POLSKA, czyli wykonawcy elektrociepłowni CCGT we Włocławku, który obecnie ustala przyczyny zatrzymania pracy bloku, termin jego postoju musi zostać wydłużony.

Na podstawie dotychczas przeprowadzonych przez wykonawcę inspekcji i biorąc pod uwagę szacowany zakres napraw, przewiduje się, że blok we Włocławku zostanie ponownie uruchomiony z końcem marca 2019 r. - informuje General Electric, będący członkiem konsorcjum wykonawczego.

Wykonawca i PKN ORLEN powołały specjalne zespoły, które ściśle współpracują nad ustaleniem przyczyn nieplanowanego zatrzymania pracy bloku spowodowanego przez turbozespół i przygotowaniem harmonogramu prac zmierzających do przywrócenia pracy bloku.

Naprawa bloku CCGT we Włocławku odbędzie się w ramach zabezpieczonej kontraktem gwarancji. Oznacza to, że same prace naprawcze nie obciążą PKN ORLEN. Kolejnym krokiem będzie szacowanie utraconych korzyści wynikających z postoju bloku.

Fakt wydłużenia postoju CCGT nie rzutuje na działalność produkcyjną ANWILU. Spółka w sytuacjach postoju bloku parowo-gazowego posiada bezpośrednie zasilanie sieci PSE Operator . Natomiast w przypadku zapotrzebowania na parę, spółka dysponuje kotłami gazowymi, z których korzystała przed oddaniem do eksploatacji CCGT i z których nadal korzysta w momencie postoju bloku. Dostawy pary technologicznej na potrzeby zakładu ANWIL są zabezpieczone.