25.09.2018

Sytuacja po zdarzeniu w Płocku została opanowana

Informujemy, że przyczyną zdarzenia w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku była nieszczelność na sieci parowej w zakładowej, funkcjonującej od lat, Elektrociepłowni. Zgodnie z procedurami, na wypadek braku źródła pary, nastąpiło czasowe, bezpieczne zatrzymanie części instalacji. Sytuacja została w krótkim czasie opanowana. Nad zakładem nie ma już ciemnego dymu. Obecnie trwa sekwencyjne przywracanie pracy poszczególnych instalacji.

Odpowiednie służby ochrony środowiska przeprowadziły badania, które nie zarejestrowały przekroczeń norm jakości powietrza. Sytuacja ta, na żadnym etapie, nie stwarzała więc zagrożenia dla mieszkańców Płocka.

Zapewniamy też że w wyniku zdarzenia nie są zagrożone dostawy do klientów.

Przyczyny zdarzenia będą w najbliższym czasie szczegółowo wyjaśniane.

Przypominamy, że w dniu 25.09.2018 ok. godz. 16.00 na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku doszło do zdarzenia, które spowodowało zakłócenie bieżącej pracy systemów technologicznych. Systemy prewencyjne zadziałały prawidłowo – zrzut substancji nastąpił na pochodnie, gdzie uległy one spaleniu. Stąd widoczne były efekty świetlne i wizualne, które wynikały z bezpiecznego zatrzymywania instalacji.