11.06.2019

Oświadczenie PKN ORLEN w związku z kolejnym, zawierającym nieprawdziwe informacje artykułem Gazety Wyborczej

Nie jest prawdą, że PKN ORLEN zażądał od Rosjan „groszowych” odszkodowań za zanieczyszczoną ropę, jak sugeruje Gazeta Wyborcza w artykule pt. „Orlen chce groszowych odszkodowań za brudną ropę z Rosji”. Artykuł zawiera spekulacje i wprowadza opinię publiczną oraz inwestorów w błąd.

Jak wielokrotnie informowaliśmy, PKN ORLEN, tak jak i inne rafinerie, które przerabiały i nadal przerabiają zanieczyszczoną ropę – zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w Moskwie – mają czas na dokładne wyliczenie szkód związanych dostawami zanieczyszczonej ropy (szkody te obejmują m.in. dodatkowe koszty poniesione w związku z przerobem tej ropy). PKN ORLEN obecnie analizuje i szacuje koszty i potencjalne straty wynikające z sytuacji zamknięcia rurociągu „Przyjaźń” przez PERN w dniu 24 kwietnia 2019 r. Po zamknięciu bilansu kosztów i strat Koncern przedłoży do dostawców konkretną wartość odszkodowań czy rekompensat za dostawy zanieczyszczonej ropy. Ustalenia w tym zakresie zapadły na spotkaniu w Moskwie w dniu 3 czerwca 2019 r., na którym stronie polskiej zaprezentowano mechanizm rekompensat między Transnieft a producentami ropy.

Powyższe roszczenia nie wyczerpują puli roszczeń Koncernu do dostawców, część z nich, zgodnie z postanowieniami umów zostało już wyegzekwowane.

W związku z dezinformowaniem opinii publicznej przez Gazetę Wyborczą, które uderza w dobre imię Koncernu i wprowadza inwestorów w błąd, PKN ORLEN rozważy podjęcie stosownych kroków prawnych włącznie ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.