28.06.2019

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN za 2018 rok już w sieci

O najważniejszych aspektach działalności Grupy ORLEN w 2018 roku można już przeczytać w wersji online Raportu Zintegrowanego dostępnej pod adresem raport zintegrowany2018.orlen.pl. Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat bieżących i planowanych działań Grupy ORLEN. Prezentuje proces budowy jej wartości, obrazuje sposób zarządzania ryzykiem, pokazuje jak analizowane są trendy makro i najnowsze regulacje, a także pozwala dostrzec szerokie spektrum działań z zakresu działalności pozafinansowej koncernu. Raport jest dostępny w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Nieustannie koncentrujemy się na tym, aby w najbliższych latach maksymalnie wykorzystać olbrzymi potencjał Grupy ORLEN. Patrzymy na przyszłość wielowymiarowo. Zależy nam przy tym, aby wszyscy Interesariusze mieli zarówno świadomość celów które przed sobą stawiamy, jak również byli beneficjentami płynących z nich korzyści. Formuła raportu zintegrowanego to najlepszy sposób na to, aby każdy, kto jest zainteresowany działaniami Grupy ORLEN mógł się zapoznać z ich rezultatami – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Układ publikacji i zawarte w niej treści opierają się na strukturze i wytycznych w zakresie raportowania zintegrowanego, rekomendowanych przez International Integrated Reporting Council. Publikacja, poza informacjami nt. bieżącej działalności oraz otoczenia Grupy ORLEN, prezentuje również opis ładu korporacyjnego, realizację strategii, ryzyka i szanse, wyniki finansowe oraz trendy i prognozy rynkowe. Niezwykle istotne elementy to przedstawienie modelu biznesowego firmy, a także prezentacja jej kluczowych kapitałów – finansowego, produkcyjnego, ludzkiego, intelektualnego, społecznego i naturalnego.

Raport uwzględnia kierunki najnowszego prawodawstwa unijnego w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych oraz dotyczących różnorodności, które zostały zaimplementowane do polskiego prawa Ustawą o rachunkowości z grudnia 2016 roku. W związku z tym w dokumencie zawarto kluczowe niefinansowe obszary działalności – społeczny, pracowniczy, środowiskowy, bezpieczeństwo pracowników i kontraktorów, poszanowanie praw człowieka oraz przeciwdziałanie łapownictwu i korupcji. Działalność pozafinansowa jest raportowana według międzynarodowego standardu GRI Standards i została poddana niezależnej weryfikacji.

PKN ORLEN jako partner Programu Dostępność Plus wprowadził w Raporcie dodatkowe udogodnienie. Syntezator mowy pomoże osobom niedowidzącym w odczytaniu tekstu znajdującego się na stronie. Ponadto dzięki specjalnym funkcjonalnościom tekst raportu może zostać powiększony oraz wyświetlony w wersji kontrastowej.

Wartość dodaną stanowią również interaktywne narzędzia, dzięki którym Raport staje się jeszcze bardziej przystępny. Znalazły się w nim m.in. centrum tabel i wykresów, multimediów i dokumentów, interaktywny słownik pojęć finansowych i branżowych czy interaktywny przewodnik po Raporcie. Wskaźniki KPI w ujęciu kwartalnym i rocznym prezentują bieżące i historyczne dane. W dokumencie znajduje się także mapa z rynkami zbytu Grupy ORLEN, schemat budowy wartości, model biznesowy i mapa interesariuszy.

Istotną częścią tegorocznego, obok podsumowania minionego roku, jest sekcja Outlook 2019+ autorstwa Głównego Ekonomisty PKN ORLEN, zatytułowana „Minerały i odpady – zmiana reguł gry”.
raportzintegrowany2018.orlen.pl