12.12.2019

Grupa ORLEN kończy rok z 10 stacjami paliw na Słowacji

Zgodnie z zapowiedziami Grupa ORLEN umacnia swoją pozycję na słowackim rynku detalicznym, gdzie posiada już 8 stacji ze sprzedażą pozapaliwową oraz 2 samoobsługowe w formacie Benzina Expres. W 2020 roku sieć będzie konsekwentnie rozbudowywana o nowe obiekty, a istniejące stacje będą dostosowywane do standardów polskiej i czeskiej sieci, m.in. poprzez wprowadzanie formatu Stop Cafe.

Rekordowe wyniki naszego segmentu detalicznego, nie tylko w Polsce, ale także w Czechach i Niemczech, pokazują, że mamy duże kompetencje w budowaniu nowoczesnej i konkurencyjnej sieci stacji paliw. Nasze doświadczenia z powodzeniem wykorzystujemy w ekspansji na rynek słowacki, gdzie zbudowaliśmy już solidną bazę do dalszego rozwoju. Na słowackich stacjach, działających pod połączonymi markami Benzina i ORLEN, sprzedajemy nie tylko wyprodukowane przez nas paliwa, ale także polskie produkty pozapaliwowe, wzmacniając pozycję Koncernu i budując postrzeganie naszego kraju poza jego granicami – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Dotychczas słowacka sieć Grupy ORLEN sprzedała blisko 3 mln litrów paliwa Verva i Efecta wyprodukowanego w czeskich rafineriach. Obiekty ze sprzedażą pozapaliwową będą sukcesywnie dostosowywane do standardów sieci obowiązujących w innych krajach, między innymi poprzez wdrażanie formatu Stop Cafe, z szeroką ofertą gastronomiczną. Już teraz, podobnie jak w Czechach, na słowackich stacjach dostępne są polskie produkty, w tym między innymi napoje, artykuły spożywcze, oleje i płyny eksploatacyjne. Słowacką sieć uzupełniają dwa obiekty bezobsługowe Benzina Expres oferujące paliwa Verva i Efecta. Stacje Grupy ORLEN na Słowacji funkcjonują w miejscowościach Malacky, Holice, Lužianky, Šelpice, Šurany, Strečno, Tesárske Mlyňany, Senec, Bańskiej Bystrzycy oraz Koszycach.

Zgodnie z zapowiedziami zrealizowaliśmy nasz cel na ten rok, zakładający budowę fundamentów dla dalszego rozwoju sieci detalicznej Grupy ORLEN na Słowacji. Jednak ważniejsze niż liczba obiektów są dla nas parametry biznesowe i rentowność stacji. Już teraz widzimy, że słowaccy klienci bardzo dobrze oceniają nasze obiekty i ofertę. Przyszły rok będzie czasem pozyskiwania kolejnych obiektów oraz ujednolicania standardów stacji włączanych do naszej sieci. W ciągu kilku lat chcemy należeć do liderów rynku detalicznego na Słowacji – powiedział Tomasz Wiatrak, Prezes Zarządu Unipetrol, zarządzającego stacjami w Czechach i na Słowacji.

Grupa ORLEN dysponuje największą w Europie Środkowo-Wschodniej siecią ponad 2800 stacji paliw, zlokalizowanych w Polsce, Czechach, Niemczech, Słowacji i na Litwie. Koncern konsekwentnie podnosi standard obiektów oraz rozszerza ofertę pozapaliwową. Na koniec 3 kwartału 2019 roku w ramach sieci funkcjonowało ponad 2100 punktów gastronomicznych Stop Cafe oraz Star Connect, w tym blisko 460 sklepów convenience pod marką O!SHOP.