26.04.2019

Dostawy paliw na stacje Grupy ORLEN w regionie są stabilne

Należące do Grupy ORLEN rafinerie w Płocku, Litvinovie, Kralupach i Możejkach pracują w normalnym trybie i mają zapewnione dostawy surowca. Paliwa oferowane na wszystkich stacjach Grupy ORLEN w regionie spełniają wszystkie wymogi jakościowe.

Operator słowacki, podobnie jak inni europejscy operatorzy podjął decyzję o wstrzymaniu dostaw ropy rosyjskiej transportowanej rurociągiem „Przyjaźń”. Ciągłość przerobu czeskich rafinerii i dostaw na stacje paliw w regionie jest zapewniona. Czeska spółka z Grupy ORLEN, Unipetrol jest w bieżącym kontakcie z lokalnym operatorem, Mero i czeskim organem odpowiedzialnym za przechowywanie rezerw materiałowych.