04.04.2019

ORLEN Paliwa i PKP CARGO podpisały list intencyjny o współpracy

PKP CARGO i ORLEN Paliwa zadeklarowały ścisłą współpracę w zakresie wykorzystania potencjału obu firm w obszarze transportu, infrastruktury kolejowej i logistyki paliw.

Spółka ORLEN Paliwa, wchodząca w skład grupy kapitałowej PKN ORLEN, wykorzysta swoje zasoby, wiedzę techniczną oraz możliwości operacyjne dla wsparcia logistycznego PKP CARGO. Projekt będzie dotyczył w szczególności terminowych dostaw paliw płynnych do obsługi lokomotyw spalinowych, optymalnego rozmieszczenia punktów tankowania wzdłuż traktów kolejowych oraz zapewnienia tzw. mobilnych stacji tankowania paliw.

– Podpisany dziś list intencyjny pomiędzy spółkami, które są liderami w swoich obszarach, jest dla nas ważnym krokiem we wzajemnej współpracy. Rozwój strategicznej infrastruktury logistycznej PKP powinien być wspierany nowoczesnymi rozwiązaniami, którymi dysponujemy w ORLEN Paliwa. Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie korzystna dla obu stron i przyczyni się do wzmocnienia polskiej gospodarki – powiedział Łukasz Hołubowski, Prezes Zarządu ORLEN Paliwa.

– Około połowa naszych lokomotyw to pojazdy z trakcją spalinową, dlatego zabezpieczenie dostaw paliw jest dla PKP CARGO sprawą o ogromnym znaczeniu. Przygotowanie odpowiedniej infrastruktury zaopatrzenia lokomotyw w olej napędowy jest też częścią szerokiego programu optymalizacji i usprawnienia przewozów w Grupie PKP CARGO dzięki czemu podniesiemy jakość usług dla naszych klientów i zapewnimy lepsze wykorzystanie potencjału kolei w Polsce na rzecz gospodarki narodowej – stwierdził Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

Porozumienie pomiędzy spółkami pozwoli na zwiększenie możliwości operacyjnych PKP CARGO, największego operatora kolejowych przewozów towarowych w Polsce. W ramach tej współpracy ORLEN Paliwa zapewni niezawodne zaopatrzenie w najwyższej jakości paliwa oraz wzmocni infrastrukturę PKP CARGO, umożliwiając sprawne i ekonomiczne tankowanie taboru.

ORLEN Paliwa Sp. z o.o., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., to największa w kraju organizacja sprzedażowa multifuels oferująca odbiorcom hurtowym pełną gamę produktów paliwowych, tj. benzyny (Eu-95, SP-98), oleje napędowe, olej napędowy grzewczy, propan, butan oraz mieszaninę propan-butanu (LPG). Spółka oferuje paliwa produkcji PKN ORLEN z 17 baz magazynowych oraz gaz płynny z 7 własnych terminali LPG (w tym jednego morskiego), Sieć sprzedaży obejmuje teren całego kraju.

PKP CARGO S.A. to największy w Polsce i wiodący w Unii Europejskiej operator logistyczny kolejowych przewozów towarowych. Firma notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Największym akcjonariuszem spółki jest PKP S.A., posiadająca 33,01%. Firma powstała w 2001 r. i zatrudnia ponad 17 tys. pracowników. Dysponuje prawie 2500 lokomotyw i ponad 60 tys. wagonów.