25.04.2019

ORLEN wyróżni prace badawcze pracowników jednostek naukowych

PKN ORLEN, w ramach wspierania inicjatyw naukowych, ogłosił konkurs dla pracowników jednostek naukowych działających na terenie Polski. Laureaci otrzymają nagrody za „Najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.”, przyznane przez Prezesa Zarządu Koncernu. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 lipca br., a laureatów poznamy w połowie października br.

Celem konkursu jest m.in. propagowanie najlepszych wzorców realizowania prac badawczych. Istotnym założeniem jest także motywowanie do współpracy, w celu stworzenia nowoczesnych rozwiązań, znajdujących w konsekwencji praktyczne zastosowanie. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace badawcze wykonane na rzecz PKN ORLEN przez pracowników jednostek naukowych w okresie od 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca br. Pod uwagę będą brane zarówno prace prowadzone na zlecenie PKN ORLEN, jak również te zainicjowane przez pracowników jednostek naukowych.

Oceny zgłoszonych do konkursu prac dokona Komisja Konkursowa w drodze głosowania. Zwycięzca, za najlepszą pracę badawczą otrzyma 10 000 złotych. Autorowi drugiej najlepszej pracy przypadnie nagroda w wysokości 8 000 zł, a miejsce trzecie zostanie nagrodzone kwotą 6 000 zł.
Spółka nie wyklucza możliwości przyznania dodatkowych wyróżnień dla uczestników konkursu do wysokości 3 tys. zł. Oceny zgłoszonych do Konkursu prac dokona w drodze głosowania Komisja Konkursowa, składająca się z ekspertów PKN ORLEN.