01.02.2019

Stanowisko PKN ORLEN w sprawie publikacji wirtualnemedia.pl

W związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w artykule „Orlen zmienia dyrektora marketingu. W tle przejęcie Radia ZET?”, który ukazał się na portalu Wirtualnemedia.pl 1.02.2019 r., informujemy, że nie jest prawdą, jak twierdzi autor artykułu, że zmiana personalna w PKN ORLEN na stanowisku Dyrektora Wykonawczego ds. Marketingu „może mieć związek ze sprzedażą Radia ZET”. Pragniemy podkreślić, że żadne decyzje kadrowe podejmowane w Spółce nie są w jakikolwiek sposób powiązane z wspomnianą transakcją sprzedaży Radia ZET.

Jednocześnie, odnosząc się do stwierdzenia zawartego w artykule, że „zabezpieczeniem dla banku mogą być zlecenia reklamowe lub sponsorskie czy też umowy zawierane przez PKN ORLEN z wydawnictwem Fratria”, pragniemy podkreślić, że każda współpraca reklamowa realizowana przez PKN ORLEN jest analizowana pod kątem zwrotu z zaangażowanych środków czy potencjału reklamowego. Celem działań reklamowych, promocyjnych czy informacyjnych jest wsparcie komunikacyjne projektów biznesowych realizowanych przez Grupę oraz budowanie jej wizerunku. Dlatego PKN ORLEN współpracuje z wieloma mediami docierającymi do różnych grup docelowych.

Jakiekolwiek łączenie PKN ORLEN z transakcją sprzedaży Radia ZET jest daleko idącym nadużyciem. Wszelkie informacje na ten temat posiadamy jedynie z mediów. Dlatego PKN ORLEN wystąpi do redakcji Wirtualnemedia.pl o sprostowanie nieprawdziwych informacji zawartych w artykule.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN S.A.