15.05.2019

PKN ORLEN poszukuje nowych technologii mobilnych

PKN ORLEN przystępuje do rządowego programu GovTech, wspierającego współpracę pomiędzy spółkami z udziałem Skarbu Państwa i administracją publiczną, a MŚP z obszaru IT. W ramach ogłoszonego konkursu Koncern będzie poszukiwał rozwiązania pozwalającego na zautomatyzowaną identyfikację pojazdów tankowanych z wykorzystaniem istniejącej aplikacji mobilnej PKN ORLEN.

Poszukiwana przez PKN ORLEN technologia ma za zadanie usprawnienie i zwiększenie bezpieczeństwa transakcji mobilnych dokonywanych na stacjach paliw. Ocenie będzie poddawana przede wszystkim użyteczność rozwiązania dla użytkownika końcowego, a także uniwersalność i skalowalność rozwiązania.

- Od lat pozostajemy branżowym liderem rozwiązań mobilnych. Jako pierwsi na polskim rynku wdrożyliśmy aplikację mobilną, pozwalającą klientom biznesowym na łatwe i przejrzyste zarządzanie transakcjami flotowymi. Nowym standardem była również – wprowadzona w ubiegłym roku – aplikacja mobilna, pozwalająca klientom indywidualnym na dokonywanie płatności bezpośrednio przy dystrybutorze. Przez cały czas chcemy rozwijać ten obszar, ponieważ wiemy, że tego właśnie oczekują nasi klienci. Jesteśmy przekonani, że udział w programie GovTech pozwoli nam na dalszy rozwój innowacyjnych technologii i zwiększy satysfakcję użytkowników naszych aplikacji mobilnych – powiedziała Patrycja Panasiuk, Dyrektor Biura Innowacji PKN ORLEN.

Na pierwszym etapie konkursu PKN ORLEN zaprasza do konsultacji małe i średnie podmioty działające w obszarze IT, zainteresowane realizacją zadania. Wstępne rozmowy pozwolą na rozpoznanie obecnie istniejących możliwości technologicznych, doszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia, sprecyzowanie kryteriów wyboru wykonawców i określenie budżetu na to zamówienie. Zgłoszenia do udziału w konsultacjach, wraz z opisem profilu działalności i dotychczasowych doświadczeń w podobnych projektach, można składać pod adresem email govtech@orlen.pl.

Okazją do spotkania z przedstawicielami PKN ORLEN będzie konferencja Impact, która odbędzie się 22 maja w Krakowie. Podczas otwartych dialogów technicznych omawiane będą szczegóły zadania konkursowego. Zaplanowane sesje Q&A oraz indywidualne spotkania z przedstawicielami PKN ORLEN będą też okazją do przedstawienia oczekiwań i propozycji potencjalnych oferentów.

Ze względu na przyjętą formułę oraz ograniczony czas przeznaczony na indywidualne spotkania w ramach Impactu, PKN ORLEN pozostawia sobie prawo do dopuszczenia do dialogu tylko wybrane podmioty.

Więcej o programie przeczytać można na stronie http://govtech.gov.pl.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach w ramach dialogu technicznego [TUTAJ].

Wasze odpowiedzi pozwolą nam odpowiednio przygotować założenia zapytania konkursowego dotyczące poszukiwanego rozwiązania.