20.03.2019

Rekomendacja najwyższej w historii dywidendy dla Akcjonariuszy ORLENU

​Zarząd PKN ORLEN zarekomendował wzrost dywidendy za 2018 r. do poziomu 3,5 zł na akcję.  Odzwierciedla on stabilną sytuację finansową Spółki i efekty wdrożonych planów rozwojowych. Finalną decyzję o wysokości dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

W minionym roku podjęliśmy szereg działań i projektów rozwojowych, które zadecydują o przewadze konkurencyjnej PKN ORLEN w najbliższych latach.  Funkcjonujemy w zmiennym otoczeniu, ale dzięki właściwym decyzjom biznesowym utrzymujemy dobrą kondycję finansową. Jesteśmy pewni naszych decyzji i realizujemy je przede wszystkim z myślą o naszych Akcjonariuszach. Dlatego zgodnie z założeniami strategicznymi zarekomendowaliśmy wzrost dywidendy na akcję - podkreślił Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

PKN ORLEN od sześciu lat realizuje politykę dywidendową przy zachowaniu strategicznego celu bezpiecznych fundamentów finansowych GK ORLEN i prognoz dotyczących sytuacji makroekonomicznej. Jeśli zaproponowana wysokość dywidendy spotka się z akceptacją ZWZ Spółki, w II połowie tego roku Koncern wypłaci ok. 1,5 mld zł swoim Akcjonariuszom.