11.10.2019

„Moje miejsce na Ziemi” – granty na lokalne inicjatywy zostały rozdane

PKN ORLEN przyznał 2,1 mln złotych na rozwój społeczności lokalnych w ramach drugiej edycji programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji ORLEN. W ciągu dwóch edycji na wsparcie lokalnych inicjatyw przeznaczono łącznie ponad 4 mln złotych, które trafiły do blisko 580 organizacji.

Zależy nam, aby nasza dobra kondycja finansowa przekładała się wprost na większe wsparcie dla inicjatyw społecznych. W tej edycji programu wyróżniliśmy aż 276 organizacji z całej Polski. Co istotne blisko 50 % laureatów to organizacje wiejskie, a 25 % to podmioty z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Odpowiadamy więc na potrzeby wszystkich, którzy naszej pomocy najbardziej potrzebują. Trudno dziś znaleźć miejsca na mapie Polski, gdzie nie bylibyśmy obecni i służyli wsparciem – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN

Podsumowanie drugiej edycji programu grantowego odbyło się 9 października br. w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. Wsparcie finansowe na realizację swoich pomysłów w wysokości od 4 do 15 tysięcy złotych otrzymały m. in. stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, szkoły, ochotnicze straże pożarne, biblioteki, kluby sportowe czy parafie. Laureaci będą realizować swoje projekty od października 2019 r. do 14 czerwca 2020 r. Ponad 1/3 to inicjatywy z obszaru edukacji, kultury i sztuki, a blisko 50 to projekty proekologiczne. Wśród prac można znaleźć m. in: zajęcia z programowania dla dzieci, sadzenie drzew wokół szkoły podstawowej przez uczniów, remont świetlicy wiejskiej, warsztaty z dietetykiem dla seniorów, warsztaty z pierwszej pomocy dla młodych rodziców, zakup strojów regionalnych przez Koło Gospodyń Wiejskich, historyczna gra miejska czy sesja fotograficzna dla niepełnosprawnych dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Lokalne społeczności pokazały siłę - do programu wpłynęło ponad 2100 wniosków, czyli prawie dwa razy więcej niż w ramach ubiegłorocznej edycji. Ze względu na wysoką jakość zgłoszeń, wybór laureatów był bardzo trudny. Dlatego Zarząd Fundacji zdecydował zwiększyć pulę o kolejne 100 tys. złotych – powiedziała Katarzyna Różycka, Prezes Zarządu Fundacji ORLEN.

Naborowi wniosków do programu „Moje miejsce na Ziemi” towarzyszyło 50 spotkań na stacjach paliw ORLEN w całej Polsce. Mieszkańcy mogli kreatywnie spędzić czas, ale przede wszystkim lepiej poznać zasady programu i omówić swój pomysł na projekt. Podczas pięciu wakacyjnych tygodni strefę „Mojego miejsca na Ziemi” odwiedziło aż 18 000 podróżnych, co skutkowało wpłynięciem ponad 2100 wniosków.

PKN ORLEN aktywnie angażuje się we wsparcie prospołecznych inicjatyw. Dlatego tylko w 2018 r. na realizację celów statutowych Fundacja ORLEN przeznaczyła blisko 32,5 miliona złotych. Zdecydowana część tej kwoty, bo prawie 24 miliony złotych, pochodziły z darowizn PKN ORLEN. Z kolei spółki z GK ORLEN na wsparcie Fundacji przeznaczyły ponad 3,5 miliona złotych.

„Moje miejsce na Ziemi” to ogólnopolski konkurs, w którym niezależni eksperci oceniają inicjatywy, mające na celu rozwój lokalnych społeczności. Finalnie wnioski rozpatruje Komisja Programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele PKN ORLEN i jego korporacyjnej Fundacji.