02.10.2019

PKN ORLEN wyróżniony za działania na rzecz bezpieczeństwa i niezależności energetycznej

PKN ORLEN konsekwentnie podejmuje działania mające na celu wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego, zarówno firmy, jak również Polski i całego regionu. Ten istotny wkład, podnoszący również konkurencyjność polskiej gospodarki, został doceniony przez kolegium redakcyjne Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu WNP.PL.

Jako największa firma paliwowo-energetyczna pełnimy kluczową rolę w utrzymaniu niezależności energetycznej w regionie. Poprzez nasze działania związane m.in. z inwestycjami w perspektywiczne obszary produkcji, rozwojem dotychczasowych aktywów, czy dywersyfikacją źródeł dostaw wzmacniamy konkurencyjność polskiej gospodarki. Dbamy też o poprawę bilansu handlowego naszego kraju i jego bezpieczeństwo energetyczne. Cieszę się, że nasze wysiłki w tym obszarze zostały docenione – powiedział podczas odbierania nagrody Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych w PKN ORLEN.

Siła i innowacyjność krajowej gospodarki decyduje o pozycji krajowych firm zarówno w regionie, jak i w Europie. Dlatego właśnie PKN ORLEN angażuje się w zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Stąd wzmocnione działania na rzecz dywersyfikacji dostaw ropy - w przypadku całej Grupy ORLEN już ponad 40% dostaw pochodzi z kierunków innych niż rosyjski, a jeszcze latach 2012-2013 było to zaledwie 5%. Niezwykle istotne są także realizowane inwestycje, które mają na celu poprawę bilansu handlowego Polski, szczególnie w obszarze petrochemii, która będzie zyskiwała na znaczeniu. Tylko w ciągu ostatniego roku PKN ORLEN zainicjował szereg projektów budujących wartość Grupy w długiej perspektywie, jak Program Rozwoju Petrochemii, budowę instalacji nawozów we włocławskim ANWILU i instalacji do produkcji "zielonego" glikolu w ORLEN Południe.

„Nowy impuls” to tytuł przyznawany od lat osobom, firmom i instytucjom, które swoją działalnością wskazują drogi rozwojowe polskiej energetyki, inspirują i mobilizują innych, inicjują zmiany na lepsze. Wyróżniane są również programy i przedsięwzięcia o nowatorskim i przełomowym charakterze. W tej edycji szczególna ranga nadana została projektom związanym z bezpieczeństwem energetycznym, technologiczną transformacją sektora energii oraz trendem zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego wykorzystania energii i zasobów.

Materiały prasowe: