04.10.2019

Świat nauki i przemysł połączyły siły w stworzeniu solidnych i trwałych dróg asfaltowych

Projekt badawczy „Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych” wkroczył w fazę realizacji. Politechnika Gdańska wspólnie z Politechniką Warszawską, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie oraz spółkami ORLEN Asfalt, Grupą LOTOS i Budimex będą prowadzić prace umożliwiające rozwój technologii pozwalającej obniżyć koszty budowy dróg i poprawić ich trwałość. Dzisiaj w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej nastąpiło uroczyste przekazanie umów pomiędzy stronami.

Producenci i naukowcy chcą potwierdzić wpływ asfaltów modyfikowanych i wysokomodyfikowanych polimerem, czyli tzw. asfaltów HiMA (Highly Modified Asphalt) na trwałość nawierzchni drogowej, a w konsekwencji na zmniejszenie kosztów budowy i utrzymania dróg. Wyniki badań, które znane będą już w przyszłym roku, powinny pokazać zalety budowania nawierzchni z asfaltami modyfikowanymi polimerami. Naukowcy zbadają m.in. wpływ wykorzystania asfaltów modyfikowanych i PMB HiMA w miejsce stosowanych dotąd asfaltów drogowych, do różnych warstw konstrukcji nawierzchni.

- Rozwój infrastruktury drogowej, a co za tym idzie polskiej gospodarki to jeden z naszych priorytetów. Stąd nie mogło nas zabraknąć w konsorcjum, które realizuje tak ważne dla branży drogowej zagadnienie. Współpraca nauki i biznesu jest przykładem nowej jakości realizowania projektów badawczych, przy zachowaniu najwyższych standardów – powiedział Marek Pietrzak, Prezes Zarządu ORLEN Asfalt.

Asfalty modyfikowane ORBITON - asfalty modyfikowane polimerami to grupa lepiszczy drogowych opracowana specjalnie z myślą o zwiększeniu trwałości nawierzchni asfaltowych i przeciwdziałaniu najczęstszym przyczynom zniszczenia – odkształceniom lepkoplastycznym pojawiającym się na drogach obciążonych ciężkim ruchem, spękaniom niskotemperaturowym warstw ścieralnych w okresie zimowym oraz spękaniom zmęczeniowym nawierzchni. Dzięki zastosowaniu w procesie produkcji asfaltu modyfikatora - elastomeru SBS (kopolimer styren-butadien-styren) osiąga się znaczące korzyści we właściwościach lepiszcza zarówno w wysokiej, jak i w niskiej temperaturze.

Asfalty wysokomodyfikowane ORBITON HiMA - ich główną ideą jest przeciwdziałanie spękaniom nawierzchni, deformacjom trwałym (koleinom) oraz zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej warstw asfaltowych. Do tego celu stosuje się dużą zawartość polimeru, przekraczającą 7% m/m, co powoduje odwrócenie faz w mieszaninie asfaltu z polimerem. Asfalty wysokomodyfikowane ORBITON HiMA są rekomendowane do technologii i lokalizacji, w których wymagana jest bardzo wysoka trwałość.

Materiały prasowe: