29.10.2019

ORLEN mecenasem Opery Narodowej

PKN ORLEN został mecenasem Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, największej sceny operowej w Europie i drugiej na świecie, która słynie z ambitnego repertuaru i gwiazd światowego formatu. Wsparcie uzyska również Akademia Operowa, kształcąca utalentowanych artystów.

Teatr Wielki - Opera Narodowa to kolejna uznana instytucja kultury, którą ORLEN bierze pod swoje skrzydła. ORLEN jest mecenasem Muzeum Narodowego w Warszawie, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz Narodowego Centrum Kultury. Spółka wspiera też organizację Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego, a także sfinansowała zakup rękopisów Fryderyka Chopina oraz budowę kopii fortepianów historycznych, na których grał polski kompozytor.

Wsparcie prestiżowych projektów, ważnych dla historii i kultury polskiej, wpisuje się w strategię ORLENU jako mecenasa kultury i firmy społecznie odpowiedzialnej. Objęcie mecenatem polskich dóbr narodowych, które rozsławiają nasz kraj na arenie międzynarodowej, to przykład nowoczesnego patriotyzmu. To także sposób dotarcia do coraz szerszej grupy odbiorców, zarówno w kraju, jak i za granicą – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Zakres współpracy obejmuje wsparcie organizowanych przez TW-ON wydarzeń artystycznych i działań edukacyjnych przez dwa najbliższe sezony, tj. do końca czerwca 2021 roku.

Partnerstwo z Akademią Operową pozwoli na wsparcie rozwoju artystycznego młodych, utalentowanych adeptów sztuki operowej. Umożliwi im doskonalenie umiejętności pod kierunkiem znakomitych pedagogów oraz zdobywanie bezcennego doświadczenia zawodowego. Wychowankowie Akademii są wysoko cenieni w przestrzeni międzynarodowej – zdobywają laury na konkursach i są angażowani przez znaczące teatry operowe i przyjmowani przez najlepsze na świecie studia operowe.

Międzynarodową rangę Teatru Wielkiego - Opery Narodowej podkreślają prestiżowe koprodukcje z najważniejszymi teatrami operowymi oraz nagrody. W kwietniu tego roku Waldemar Dąbrowski, dyrektor instytucji otrzymał statuetkę International Opera Awards w kategorii „Leadership in Opera” za szczególne osiągnięcia w zarządzaniu instytucją operową. Rok wcześniej nagrodę dla najlepszego reżysera otrzymał także dyrektor artystyczny Mariusz Treliński. Działający w ramach Teatru Polski Balet Narodowy pod kierownictwem Krzysztofa Pastora w tym roku obchodził 10-lecie swojej działalności. Tancerze PBN mają na swoim koncie liczne nagrody. W 2016 r. Krzysztof Pastor wyróżniony został Honorową Złotą Gwiazdą Ministerstwa Kultury Republiki Litewskiej, a w 2017 roku otrzymał tytuł „Wybitnego Polaka” od Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. W czerwcu tego roku japońska gwiazda Polskiego Baletu Narodowego, Yuka Ebihara, została uhonorowana Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

PKN ORLEN jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, prowadzącą działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych, sprzedawanych na 6 kontynentach w ponad 100 krajach. PKN ORLEN jest liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, a zarazem największym przemysłowym producentem energii elektrycznej, dysponuje również własnymi zasobami ropy i gazu.