08.10.2019

PKN ORLEN mecenasem Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego 2020

Już jutro koncertem w Tokio zainaugurowany zostanie cykl wydarzeń promujących 18. edycję Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. To jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie, o blisko 100-letniej tradycji, odbędzie się w Filharmonii Narodowej w Warszawie na jesieni przyszłego roku. Poprzedzające go recitale i konferencje prasowe będą mieć miejsce w sześciu krajach na trzech kontynentach. PKN ORLEN jest wyłącznym mecenasem projektu.

W koncertach i konferencjach w Tokio, Szanghaju, Pekinie, Seulu, Londynie, Paryżu i Rzymie udział wezmą wybitni pianiści – m.in. laureaci i uczestnicy poprzednich edycji, którzy zaistnieli na światowych scenach właśnie dzięki Konkursowi Chopinowskiemu. W trakcie prezentowane będą nie tylko informacje o Konkursie, ale również o jego historii i idei.

PKN ORLEN, będąc jedną z czołowych polskich marek działających na skalę globalną, aktywnie angażuje się w promocję pozytywnego wizerunku naszego kraju za granicą. Objęcie mecenatem Konkursu Chopinowskiego doskonale wpisuje się w te działania. Bezsprzecznie konkurs ma wymiar globalny – uczestnicy pochodzą z 45 krajów, a transmisje z jego przebiegu śledzone są na całym świecie. To współpraca korzystna dla wszystkich. Zaangażowanie w projekt o światowej renomie kreuje rozpoznawalność naszej marki, a przedsięwzięcie zyskuje pewne źródło finansowania, niezbędne dla rozwoju kultury – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

PKN ORLEN jako firma odpowiedzialna społecznie angażuje się w ważne dla historii i kultury polskiej projekty oraz wydarzenia o znaczeniu narodowym. Koncern jest wyłącznym mecenasem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, jednego z najważniejszych popularyzatorów dorobku wybitnego pianisty. W ramach współpracy zrealizowano wiele przedsięwzięć – Międzynarodowy Festiwal „Chopin i Jego Europa”, koncerty upamiętniające rocznicę urodzin i śmierci kompozytora, a także Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina na Instrumentach Historycznych. W ramach współpracy PKN ORLEN dofinansował także zakup rękopisów Fryderyka Chopina, które wzbogaciły zbiory Muzeum Chopina w Warszawie i przeznaczył środki na rekonstrukcję historycznych fortepianów, na których grał Fryderyk Chopin.

Organizatorem cyklu koncertów i konferencji jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Patronat nad wydarzeniem objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W przedsięwzięcie zaangażowane jest także Ministerstwo Spraw Zagranicznych, polskie placówki dyplomatyczne, instytuty kultury, organizacje polonijne oraz ośrodki życia muzycznego z poszczególnych krajów.

Szczegółowe informacje na temat działań promujących Konkurs Chopinowski znajdują się na stronie chopin2020.pl.