26.08.2019

Połączenie PKN ORLEN i Grupy LOTOS wchodzi w kolejny ważny etap

PKN ORLEN podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa i Grupą Lotos dotyczące realizacji transakcji nabycia akcji gdańskiej spółki. To kolejny krok, który przybliża obie firmy do utworzenia zintegrowanego, silnego koncernu, skutecznie konkurującego na międzynarodowych rynkach i znacząco wzmacniającego bezpieczeństwo polskiej gospodarki w obszarze paliw i energii.

W porozumieniu wskazano ramową strukturę transakcji. Potwierdzony został  dotychczasowy kierunek i podstawowe założenia połączenia, które określone zostały w Liście Intencyjnym pomiędzy PKN ORLEN i Skarbem Państwa z lutego 2018 roku. Dokument zastrzega możliwość dopracowania struktury, szczególnie w oparciu o środki zaradcze, które będą wynikały z decyzji Komisji Europejskiej.

- To kolejny ważny etap procesu przejęcia kapitałowego  Grupy LOTOS przez PKN ORLEN. Po raz pierwszy potwierdzone zostały ramy tej transakcji przez wszystkie strony. Połączenie potencjałów obu firm ma  strategiczne znaczenie zarówno w kontekście  inwestycji rozwojowych, jak i  dywersyfikacji dostaw ropy naftowej , co jest ważne  dla bezpieczeństwa Polski, ale i Regionu. Na funkcjonowaniu w jednej grupie skorzystają same firmy, samorządy na których terenach działają, a także klienci.  Musimy sprostać coraz silniejszej rywalizacji na konkurencyjnym rynku.  Większość naszych europejskich konkurentów procesy konsolidacyjne ma już dawno  za sobą i skutecznie wykorzystują płynące z tego przewagi. Nie możemy pozostać w tyle i dlatego z determinacją realizujemy ten projekt z korzyścią dla polskiej gospodarki   – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Nowy podmiot będzie silny regionalnie oraz nadal będzie dbał o społeczności lokalne. Połączona spółka znacznie mocniej będzie mogła zaangażować się też w działania społeczne, kulturalne i sportowe w regionie. Dzięki skoordynowanej polityce CSR, lokalne społeczności będą mogły liczyć na większe i bardziej kompleksowe wsparcie.

Należy także podkreślić, iż  wpływy z CIT, PIT i podatków od nieruchomości pozostaną na Pomorzu. LOTOS dzięki wzmocnieniu zyska nowe zamówienia i wejdzie w nowe obszary działalności, a te, w których jest już aktywny,  m.in. elektromobilność i wydobycie, będzie dalej rozwijał. Konsolidacja będzie wiązała się z optymalizacją procesów biznesowych, jednak nie oznacza to redukcji zatrudnienia. Miejsca pracy zostaną utrzymane. Pracownicy zyskają z kolei możliwości rozwoju zawodowego oraz pracy w większej i silniejszej firmie o znaczeniu międzynarodowym.