13.09.2019

ANWIL zawarł umowę na budowę infrastruktury pomocniczej instalacji produkcji nawozów

Włocławska spółka z Grupy ORLEN – w związku z prowadzoną inwestycją nawozową, zawarła dziś umowę na budowę infrastruktury pomocniczej. Celem projektu jest zwiększenie w 2022 roku zdolności produkcyjnych ANWILU w tym obszarze o 50 proc. oraz poszerzenie oferty produktowej o cztery rodzaje nawozów.

Jednym z naszych strategicznych celów jest rozbudowa kompetencji Grupy ORLEN w obszarze petrochemii, tak aby wzmacniać naszą rynkową pozycję w długim horyzoncie. Produkcja nawozów to jeden z segmentów, w których chcemy się specjalizować poprzez podnoszenie jakości naszej oferty. W ten sposób znacząco zwiększymy możliwości działania ANWILU z Grupy ORLEN na konkurencyjnym rynku nawozowym, jednocześnie budujemy potencjał polskiej gospodarki – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Umowa na budowę infrastruktury pomocniczej, tzw. OSBL (z ang. Outside Battery Limits), obejmująca prace projektowe oraz prace budowlano-montażowe związane z projektem rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów, została zawarta przez ANWIL z firmą Prochem. Podpisany dokument jest jedną z trzech najważniejszych umów związanych z tym kluczowym dla włocławskiej firmy projektem rozwojowym.

Podpisana dziś umowa na budowę infrastruktury pomocniczej kończy etap wyboru kluczowych wykonawców projektu rozbudowy mocy produkcyjnych obszaru nawozów ANWILU. Jest to oczywiście milowy krok dla realizacji naszej inwestycji. Jednak przed nami jest ich jeszcze cały szereg, a wszystko po to, aby w 2022 roku zapewnić polskim rolnikom dostęp do zwiększonych ilości krajowych nawozów azotowych, w tym saletry grubej, saletrosiarczanu amonu, saletrzaku z siarką i saletrzaku z magnezem o ulepszonych własnościach granuli – mówi Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL

Pod koniec czerwca 2019 r. ANWIL zawarł kontrakt z firmą Tecnimont S.p.A. na projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie „pod klucz” instalacji granulacji. Jej średnia wydajność będzie wynosić około 1500 ton na dobę (w zależności od rodzaju nawozów) i pozwoli na równoczesną produkcję szerokiej gamy produktów różniących się głównie zawartością azotu i siarki. Natomiast pod koniec kwietnia 2019 r. ANWIL podpisał umowę ze spółką thyssenkrupp Industrial Solutions AG, która wybuduje we Włocławku instalacje kwasu azotowego o wydajności niemal 1 300 ton dziennie oraz neutralizacji o wydajności 1 200 ton dziennie.

Uruchomienie przez włocławską spółkę w połowie 2022 roku trzeciej instalacji nawozowej zwiększy jej zdolności produkcyjne z 966 tys. ton do 1 461 tys. ton rocznie. Zakładany całkowity koszt inwestycji rozbudowy mocy produkcyjnych ANWILU wynosi ok. 1,3 mld zł. Szacuje się, że po zrealizowaniu projektu zysk operacyjny EBITDA chemicznej firmy może wzrosnąć o ok. 57 mln EUR rocznie.