25.09.2019

Miodobranie w sąsiedztwie płockiej rafinerii

Blisko milion pszczół zamieszkało w pasiece ustawionej na pograniczu Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN i terenu Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Płocku. Miód z pasieki został pozytywnie oceniony przez ekspertów z międzynarodowego akredytowanego laboratorium badawczego. Kilkukrotna ekspertyza wykonana przez laboratorium potwierdziła, że miód jest nie tylko smaczny, ale spełnia także normy europejskie pod względem właściwości fizykochemicznych.

Pszczoły rasy Kraińskiej osiedlone w 16 ulach powstałych dzięki dofinansowaniu Fundacji ORLEN, która wsparła także utworzenie i wyposażenie pracowni pasiecznej, wyprodukowały dotychczas niemal 160 kilogramów miodu. Zdaniem opiekującego się pasieką specjalisty z Zespołu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska MODR wynik jest zadowalająco dobry zwłaszcza, że w tym roku deszczu było bardzo mało.

- Pierwsze 10 uli postawiliśmy późną jesienią 2017 r., a w tym roku dostawiliśmy jeszcze sześć. Nie wykluczamy, że pasieka zostanie rozbudowana o kolejne ule, które będziemy chcieli postawić w pobliżu ogrodzenia rafinerii od strony rzeki Brzeźnicy. Wiemy, że są to tereny o wysokich walorach środowiskowych. W naszej ocenie jest to bardzo dobre miejsce gdzie pszczoły miałyby możliwość korzystania z roślin rosnących na tym obszarze. Przy tej okazji można byłoby ocenić zasobność pożytkową tego obszaru, a także kontynuować badania dotyczące wpływu terenów przemysłowych na organizm pszczeli oraz produkty pochodzenia pszczelego – powiedział dr inż. Piotr Michalik, główny specjalista Zespołu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Warszawa oddział w Płocku.

Niestety, w Płocku jest bardzo mało miejsc bogatych przyrodniczo i takich gdzie pasieka nie przeszkadzałaby osobom postronnym, a jednocześnie spełniała potrzeby i wymagania pszczół – dodaje Michalik. W jego ocenie pszczoły mając w pobliżu zakładu w jarze rzeki Brzeźnicy kilkadziesiąt hektarów różnorodnych roślin owadopylnych, jak zdziczałe drzewa owocowe, nawłoć, klony i inne rośliny kwiatowe, czułyby się dobrze.

- Badania terenowe przeprowadzone przez przyrodników różnych specjalizacji wokół zakładu wskazały niezwykłe bogactwo gatunkowe tego obszaru. Zidentyfikowano siedliska cenne przyrodniczo oraz gatunki ptaków i ssaków, które tworzą specyficzny ekosystem. Na terenach PKN ORLEN można spotkać m.in. sarny, bobry, łosie, a także sokoły. Odwiedzają nas inne wyjątkowo cenne gatunki ptaków w tym raróg, błotniak stawowy, a nawet niezwykle rzadko spotykana uszatka błotna. Cieszy nas fakt, że nasze inwestycje w ograniczenie wpływu na środowisko przynoszą wymierne efekty, które zostały docenione przez przyrodę. To najlepsza wizytówka dla firmy o takiej skali produkcji – mówi Adam Tworkowski, dyrektor Biura Ochrony Środowiska z PKN ORLEN.

Pszczoły są owadami niezbędnymi do zapylania wielu upraw rolniczych oraz bardzo przydatnymi dla zdrowia człowieka ponieważ produkują nie tylko miód, ale także propolis, czy pyłek pszczeli wykorzystywany w sektorze medycznym oraz spożywczym.

Płocka spółka angażuje się w wiele projektów służących środowisku i zachowaniu bioróżnorodności w tym także akcje edukacyjne. W czerwcu br. dla najmłodszych mieszkańców Płocka Biuro Ochrony Środowiska zorganizowało cykl warsztatów pszczelarskich podczas których dzieci dowiedziały się o roli jaką pełnią pszczoły, samodzielnie wykonały świece z wosku pszczelego oraz przyglądały się życiu pszczelej rodziny w przezroczystym ulu. W sierpniu zaproszono podopiecznych z rodzinnych domów dziecka do EkoMiasteczka, gdzie jedną z atrakcji była możliwość wykonania przez dzieci hoteli dla owadów zapylających.

- Problem ochrony pszczół jest dla nas bardzo ważny, dlatego też wspólnie z MODR organizujemy w Płocku bezpłatną konferencję „Pszczoła w życiu człowieka. Bioróżnorodność i ochrona”, adresowaną do uczniów płockich szkół średnich, szczególnie klas o profilu biologicznym. Wierzymy, że popularyzacja wiedzy dotyczącej roli zapylaczy w środowisku naturalnym, oraz możliwości ich funkcjonowania w industrialnej rzeczywistości, zachęci młodych ludzi do poznania i obserwowania życia tych niezwykle ważnych i pożytecznych owadów - podkreśla dyrektor Tworkowski.

Jak dodaje, obecność prelegentów oraz tematyka jaka zostanie przez nich po raz pierwszy poruszona w Płocku, będzie także ogromnym wsparciem w edukacji szkolnej. - Mając na uwadze chęć uświadomienia młodzieży znaczenia roli pszczół dla człowieka oraz środowiska naturalnego wierzymy, że znajdziemy zrozumienie i wzbudzimy zainteresowanie wśród kadry pedagogicznej - podkreśla dyrektor Biura Ochrony Środowiska w PKN ORLEN.

Dwudniowa konferencja „Pszczoła w życiu człowieka. Bioróżnorodność i ochrona”, odbędzie się w Domu Technika w dniach 27-28 września br. Patronat nad wydarzeniem objął Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Polski Związek Pszczelarski.

Wzbogacanie środowiska naturalnego w rodziny pszczele jest jedną z wielu inicjatyw Koncernu w zakresie bioróżnorodności. PKN ORLEN posiada także pasieki pszczele w spółkach grupy kapitałowej w Niemczech oraz Czechach. Produkowany w nich miód nie tylko spełnia wszystkie wymagania jakościowe, ale zdobywa także nagrody. Czeska Spolana za wyjątkowy smak i jakość produktu otrzymała złoty medal w konkursie Czech Honey 2018, pokonując ponad 350 konkurentów.

Materiały prasowe: