04.09.2019

PKN ORLEN zyskuje na likwidacji szarej strefy

Skuteczna walka rządu z szarą strefą w branży paliwowej przynosi wymierne efekty. W ostatnich latach dynamicznie rośnie konsumpcja paliw w Polsce, co wpływa na rekordowe zyski PKN ORLEN. Wprowadzony przez premiera Mateusza Morawieckiego pakiet paliwowy realnie wzmacnia też budżet państwa, do którego trafia teraz więcej podatków z legalnej działalności firm paliwowych. Na korzyści wynikające z wdrożenia przepisów ograniczających szarą strefę wskazywali Marian Banaś, były Minister Finansów, a obecnie Prezes NIK i Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój.

Prezes NIK Marian Banaś podkreślał, że ograniczanie szarej strefy było możliwe dzięki skutecznym działaniom legislacyjnym, ale też wzmocnieniu bieżących działań kontrolnych i skutecznej wymianie informacji pomiędzy instytucjami. Zaznaczył, że uszczelnienie systemu podatkowego przyniosło wymierny efekt w postaci wyższych wpływów podatkowych – w 2015 r. z tego tytułu do budżetu Państwa trafiło 269 mld zł, a w 2018 r. było to już 375 mld zł.

Jednym z beneficjentów wdrożonych przepisów jest także PKN ORLEN. Od 2015 r. do 2018 r. spółka odnotowała wzrost sprzedaży oleju napędowego o 43% do 17 mln ton. W tym czasie sprzedaż benzyny wzrosła o 20% do prawie 4,5 mln ton. Dzięki ograniczeniu szarej strefy zyski spółki i sprzedaż paliw na stacjach paliw znacząco wzrosły.

Zasady uczciwej konkurencji i przestrzeganie przepisów są dla nas bardzo ważne. Podjęte przez Premiera Mateusza Morawieckiego działania zwalczające szarą strefę pokazały, z jak olbrzymią skalą problemu mieliśmy wcześniej do czynienia. Po kilku latach obowiązywania pakietu paliwowego widzimy jego korzystny wpływ na rynek, w tym na nasze zyski. Przez ostatnie 3,5 roku wyniosły one ok. 21 mld zł. Tymczasem w latach 2008-2015 było to raptem 2,9 mld zł. Ten rekordowy wzrost nie wziął się „z powietrza”– mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Wprowadzone w 2016 roku przepisy uporządkowały rynek paliwowy, zwiększyły jego transparentność i uzdrowiły konkurencję, na czym znacząco zyskał też budżet państwa. Trafiło do niego więcej podatków z legalnej działalności firm paliwowych. Tylko PKN ORLEN w 2018 roku z tytułu różnych podatków wpłacił do budżetu ponad 36 mld zł. W 2015 roku, gdy pakiet paliwowy jeszcze nie obowiązywał, było to o ok. 10 mld zł mniej. W ciągu ostatniego 3,5 roku spółka odprowadziła do budżetu państwa łącznie przeszło 112 mld zł. Dla porównania, w ciągu 8 lat, kiedy walki z szarą strefą nikt skutecznie nie podjął, budżet zasiliło nieco ponad 162 mld zł.

Działania rządu uszczelniające rynek paliw korzystnie wpłynęły też na strukturę rynku w Polsce. Rafinerie pracują przy pełnym obciążeniu. Wzrósł także poziom paliw legalnie sprowadzanych do kraju. W tym celu wykorzystany został potencjał rafinerii w ramach całej Grupy ORLEN. Aby zaspokoić zapotrzebowanie na polskim rynku, PKN ORLEN zwiększył import paliw z litewskich Możejek, co przełożyło się na wyniki tej rafinerii.

Trwają prace nad kolejnymi przepisami, które umożliwią dalsze zmniejszenie szarej strefy. Spółka liczy na pozytywny efekt wdrożenia we wrześniu br. pakietu opałowego ograniczającego nielegalny handel olejem opałowym na polskim rynku. Tym bardziej, że udział GK ORLEN w jego sprzedaży w 2018 roku wyniósł ponad 50%. Wstępne szacunki branży wskazują, że oszustwa podatkowe z tego tytułu mogą wynosić co najmniej 200 mln zł rocznie.

Branża boryka się także ze zjawiskiem nielegalnego wykorzystanie gazu płynnego LPG do celów grzewczych i dokonywania oszustw akcyzowych związanych z tym procederem. Luka w legalnej konsumpcji autogazu może wynosić nawet 500 tys. ton gazu rocznie. Udział szarej strefy w tym obszarze szacowany jest na kilkaset milionów złotych rocznie. Problem rozwiązać ma rozszerzenie od 1 grudnia br. monitoringu dostaw gazu płynnego LPG na stacje paliw w ramach systemu SENT.

Rząd zamierza także uporządkować rynek smarów w Polsce oraz gospodarkę olejami odpadowymi powstającymi z eksploatacyjnego zużywania się smarów. Obecnie są one nielegalnie spalane, a powinny zostać poddane procesom odzysku i recyklingu. Szara strefa w tym obszarze znacznie ogranicza wyniki takich firm, jak PKN ORLEN. Odpowiedzią rządu będzie pakiet smarowy. Na jego wprowadzeniu zyska nie tylko spółka, ale też budżet państwa i środowisko naturalne, ponieważ przepisy te wpisują się w rządowy program „Czyste Powietrze”.