05.09.2019

PGE i PKN ORLEN łączą siły na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

Polskie firmy dostrzegają światowe trendy w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej i nie zamierzają pozostać w tyle. W tym celu Grupa PGE i Grupa ORLEN podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy  podpisały list intencyjny o współpracy przy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Polskie czempiony zamierzają wspólnie wspomagać rozwój morskiej energetyki wiatrowej, mając na uwadze pozytywny wpływ rozwoju tej technologii na polską gospodarkę, w tym maksymalizację udziału polskich dostawców i wykonawców.

W ramach współpracy określonej w Liście Intencyjnym przewidziano również kampanie informacyjne na temat roli wiatru, jako ważnego źródła energii oraz promujące morską energetykę wiatrową w kraju i za granicą. W dokumencie uwzględniono:

  • Wymianę know-how/informacji lub wspólne pozyskiwanie danych niezbędnych do realizacji morskich farm wiatrowych;
  • przygotowania do inwestycji w zakresie infrastruktury morskiej i logistyki dostaw, w tym ocena kluczowych parametrów dostępności polskich portów, oferowanych przez nie usług i gotowości do obsługi budowy przyszłych farm wiatrowych;
  • potencjalną współpracę w zakresie projektowania i budowy infrastruktury przyłączeniowej w porozumieniu z operatorem systemu przesyłowego;
  • koordynację działań mających na celu wypełnienie wymagań dotyczących dostaw materiałów i usług w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, o ile takie wymagania zostaną wprowadzone przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
  • wspólne lub skoordynowane działania na rzecz maksymalizacji polskich komponentów w łańcuchu dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej;
  • analizy możliwości świadczenia usług obsługi, utrzymania, konserwacji funkcjonujących farm na Bałtyku lub infrastruktury towarzyszącej;
  • koordynację działań w obszarze public relations skierowanych do kluczowych grup interesariuszy, w tym prowadzenie wspólnych działań informacyjno-edukacyjnych na temat znaczenia projektów morskich farm wiatrowych dla bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz korzyści płynących z realizacji tych projektów w wymiarze ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowym.

Celem zainicjowanej współpracy jest połączenie potencjału dwóch narodowych czempionów w celu realizacji inwestycji kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i stopniowego przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. Liczymy, że wykorzystując efekt synergii uda nam się zdynamizować proces tak, by energia z wiatraków na morzu jak najszybciej zasiliła polski system elektroenergetyczny – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Chcemy wykorzystać wartość morskiej energetyki wiatrowej dla rozwoju polskiej gospodarki. Zależy nam też, aby na realizowanych projektach zyskały lokalne społeczności. Liczymy na korzyści operacyjne, jak optymalizacja kosztów, rozwiązań sieciowych i technicznych oraz logistyki morskiej. Partnerstwo pozwoli też na ujednolicenie i wzmocnienie komunikacji m.in. poprzez wspólne rozmowy z organizacjami społecznymi oraz dostawcami kluczowych elementów – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Wyrażona w liście intencja współpracy dwóch największych polskich koncernów energetycznych nad morską energetyką wiatrową jest w ocenie PFR jednym z najlepszych przykładów inwestycji w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju – mówi Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

Podpisanie listu intencyjnego z PKN ORLEN nie oznacza rezygnacji z założonego modelu realizacji programu offshore przez Grupę PGE. Kontynuujemy proces wyboru partnera i zgodnie z założeniami planujemy sfinalizować go do końca roku – mówi Monika Morawiecka, Prezes PGE Baltica.

Elektrownie wiatrowe znakomicie wpisują się w miks energetyczny PKN ORLEN. Produkcja energii z elektrowni wiatrowych będzie bilansowana produkcją z elastycznych źródeł gazowych – powiedział Jarosław Dybowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN ORLEN.

Docelowo, obie firmy zamierzają zrealizować projekt z międzynarodowym koncernem branżowym mającym doświadczenie w realizacji tego typu inwestycji. Zarówno w PGE, jak i w PKN ORLEN, trwają procedury wyłonienia partnerów strategicznych do uczestnictwa w przygotowaniu, budowie i eksploatacji koncesji na Morzu Bałtyckim.

PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za realizację programu offshore w Grupie Kapitałowej PGE, do 2030 roku chce wybudować turbiny o łącznej mocy 2,5 GW, co da jej pozycję lidera na polskim rynku morskiej energetyki wiatrowej. Obecnie spółka koordynuje trzy projekty – Elektrownię Wiatrową Baltica 1 (EWB1), Elektrownię Wiatrową Baltica 2 (EWB2), która w styczniu tego roku otrzymała od PSE propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1,5 GW oraz Elektrownię Wiatrową Baltica 3 (EWB3) z umową przyłączeniową z PSE na 1 GW. Wszystkie trzy spółki posiadają pozwolenia lokalizacyjne, a obecnie trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej dla dwóch z nich, czyli EWB2 i EWB3.

Z kolei odpowiedzialna za projekt morskiej energetyki wiatrowej w PKN ORLEN spółka Baltic Power, rozpoczęła na początku bieżącego roku badania środowiskowe oraz pomiary warunków wietrzności na obszarze posiadanej koncesji. Celem prac jest uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i określenie produktywności morskiej farmy wiatrowej o planowanej mocy 1,2 GW. Analizowana budowa morskich farm wiatrowych stanowi jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy ORLEN na najbliższe lata. Koncern jest jednym z kluczowych wytwórców energii elektrycznej w Polsce, a posiadane aktywa, w tym dwa bloki gazowo-parowe w Płocku i Włocławku, stanowią dobre źródło bilansowania farm wiatrowych w przypadku niedoborów mocy.

ZDJĘCIA Z WYDARZENIA: https://we.tl/t-WKGiOMNgcZ