04.06.2020

PKN ORLEN w Rankingu Odpowiedzialnych Firm

W tegorocznej XIV edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm PKN ORLEN w klasyfikacji generalnej zajął ósme miejsce. Spółka znalazła się także na podium i uplasowała na drugiej pozycji w kategorii „Paliwa, energetyka, wydobycie”.

Ranking Odpowiedzialnych Firm już od 14 lat umożliwia dokonanie wiarygodnej oceny zaangażowania firmy w podejmowanie wyzwań zrównoważonego rozwoju oraz działań społecznie odpowiedzialnych. Koncern należy do grona kilkunastu firm uczestniczących w Rankingu od jego pierwszej edycji.

Ponowne doceniono podejmowane przez nas działania i inicjatywy w obszarze społecznej odpowiedzialności. To dla nas jasny sygnał, że spójność celów biznesowych i społecznych jest nie tylko możliwa, ale przed wszystkim przynosi konkretne efekty, zauważalne przez naszych interesariuszy. Odpowiedzialny biznes w PKN ORLEN to dzisiaj przede wszystkim efektywność, rozumiana jako szybka adaptacja do zmieniającej się rzeczywistości. Wszystko po to, aby dbać o bezpieczeństwo i komfort pracy naszych pracowników, być bliżej naszych klientów, odpowiadać na potrzeby społeczności lokalnych oraz wspierać dostawców, wzmacniając jednocześnie polską gospodarkę – mówi Agata Górnicka, Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem PKN ORLEN.

Podstawą do stworzenia zestawień Rankingu Odpowiedzialnych Firm jest ankieta, którą firmy wypełniają zgodnie z zasadami należytej staranności i etyki zawodowej. Ankieta za 2019 rok zawierała 44 pytania, podzielone na cztery obszary: „Etyczna kultura organizacyjna”, „Zrównoważone zarządzanie”, „Pozytywny wpływ”, „Wybrane wskaźniki odpowiedzialności”. W końcowych wynikach pokazane zostały nie tylko klasyfikacja generalna oraz podział na branże, lecz także liderzy poszczególnych obszarów.

Ranking Odpowiedzialnych Firm to zestawienie spółek działających w Polsce ocenianych pod kątem jakości systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną biznesu (and. CSR – Corporate Social Responsibility) . Ranking ocenia zaawansowanie w podejmowaniu wyzwań zrównoważonego rozwoju, a także jest cennym instrumentem edukacyjnym.

Od 2018 roku organizatorem ROF jest Koźmiński Business Hub, natomiast partnerem merytorycznym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Za weryfikację odpowiada Deloitte, zaś partnerem medialnym jest Dziennik Gazeta Prawna. Autorami zestawienia są Profesor Bolesław Rok z Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosław Horodecki, redaktor i wydawca.