29.12.2020

Oświadczenie ORLEN Lietuva - aktualizacja

Prace na Bałtyku zakończone

Zdarzenie na terminalu w Butyndze zostało w pełni zneutralizowane. Zanieczyszczeń nie zidentyfikowano ani na terytorium Litwy, ani Łotwy, dlatego państwowe służby ratunkowe zakończyły prace pracę na Bałtyku. Według szacunków litewskich władz lokalnych wielkość wycieku ropy wynosi około  480 litrów. Obszar przybrzeżny i terminal naftowy są stale monitorowane w celu zapewnienia ruchu morskiego i parametrów środowiskowych. Zabezpieczona infrastruktura zostanie przywrócona 3 stycznia 2021 roku.

Ograniczenie wpływu zdarzenia w Butyndze na środowisko było możliwe dzięki natychmiastowym, skoordynowanym działaniom ORLEN Lietuva, Ministerstwa Środowiska i odpowiednich urzędów.