18.12.2020

PKN ORLEN inwestuje w rozwój spółek na południu Polski

Budowa instalacji do produkcji zielonego glikolu Grupy ORLEN w Trzebini jest zaawansowana w 77 procentach. Finalizowane są również prace związane z wytwórnią wodoru. Inwestycje Koncernu na południu Polski umożliwiają nie tylko dynamiczny rozwój Grupy, ale też realizację strategicznych założeń w obszarze energetyki nisko i zeroemisyjnej.

- Mimo pandemii COVID-19, Grupa ORLEN realizuje inwestycje zgodnie z planem. Przykładem jest budowa pierwszej w Polsce i drugiej w Europie instalacji do produkcji zielonego glikolu, którą uruchomimy w przyszłym roku. Zgodnie z nową strategią PKN ORLEN, na zrównoważony wzrost planujemy przeznaczyć ponad 30 mld zł, w tym ponad 25 mld zł na inwestycje obniżające emisję dwutlenku węgla. Mamy konkretny cel i wiemy jak go osiągnąć. Dlatego m.in. zwiększamy moce w biopaliwach i biomateriałach oraz budujemy pozycję na rynku paliw alternatywnych, w tym wodoru. Inwestycje, które realizujemy obecnie na południu Polski, będą kluczowe dla dalszego rozwoju w tych obszarach – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Rok po wmurowaniu kamienia węgielnego w Trzebini pod budowę pierwszej w Polsce
instalacji do produkcji przyjaznego środowisku glikolu propylenowego, poziom zaawansowania prac to obecnie 77 proc. Na koniec 2021 r. ORLEN Południe będzie wytwarzać 30 tys. ton ekologicznego glikolu rocznie. To aż o 10 tys. więcej od jedynej tego typu instalacji w Europie, która zlokalizowana jest w Belgii. Realizacja inwestycji o szacowanej wartości ok. 400 mln zł umożliwi pokrycie aż w 75% krajowego zapotrzebowanie na zielony glikol. Ten bezpieczny dla środowiska produkt wykorzystywany jest m.in. w kosmetyce, czy przemyśle spożywczym, ale też w medycynie na przykład do wytwarzania środków higienicznych i farmaceutycznych. W perspektywie długoterminowej inwestycja zwiększy więc również bezpieczeństwo Polski w sytuacji zagrożenia epidemią.

Do końca 2021 r. powstanie również wytwórnia wodoru. Stanowi ona integralną część kompleksu zielonego glikolu, na którego potrzeby wykorzystane zostanie ok. 75 proc. rocznej produkcji wodoru, która wyniesie 16 mln Nm3. Pozostałe 25 proc. to wodór najwyższej jakości, który od razu znajdzie zastosowanie jako paliwo w transporcie. Paliwo wodorowe z Trzebini będzie napędzać publiczną flotę aglomeracji śląskiej i Krakowa. PKN ORLEN podpisał już listy intencyjne w tym zakresie.

Grupa ORLEN jest najbardziej zaawansowanym podmiotem w przygotowaniach do wdrożenia technologii wodorowych na rynku polskim. Obok wytwórni wodoru w Trzebini, prowadzony jest proces wyboru wykonawcy hubu wodorowego we Włocławku, który docelowo będzie mógł wytwarzać do 600 kg doczyszczonego wodoru na godzinę. Inwestycja, obejmująca instalację produkcyjną, infrastrukturę logistyczną oraz dystrybucyjną, jest istotnym elementem wspierającym realizację strategii neutralności emisyjnej Koncernu w obszarze paliw alternatywnych. Podobna inwestycja planowana jest w Płocku.

PKN ORLEN dąży również do rozwoju nowych linii biznesowych w ORLEN Południe. Rozważana jest koncepcja budowy najnowocześniejszej w Polsce tłoczni oleju, która produkowałaby olej na potrzeby ORLEN Południe. Obecnie projekt jest w fazie analiz. Jego potencjalna realizacja, umożliwiłaby zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności dostaw oleju rzepakowego i częściowe uniezależnienie się spółki od zagranicznych dostawców tego produktu. ORLEN Południe wylicytowało już atrakcyjny teren w woj. warmińsko-mazurskim (miejscowość Kętrzyn), na którym mogłaby powstać tego typu inwestycja.

Na południu rozwijane są także kompetencje innej spółki z Grupy – ORLEN OIL. Rok temu uruchomiony został w Trzebini Magazyn Centralny, który zwiększył efektywność logistyki tej spółki i umożliwił redukcję kosztów operacyjnych. W ciągu roku magazynierzy wykonali blisko 11 tys. operacji związanych z kompletacją zleceń. Dzięki inwestycji powstało również 58 nowych miejsc pracy, na czym skorzystały społeczności lokalne. To właśnie z Trzebini, za pośrednictwem Magazynu Centralnego, zaawansowane produkty ORLEN OIL, jak oleje Platinum, trafiają nie tylko na stacje paliw ORLEN, ale również do innych partnerów z Europy, na Bliskim Wschodzie, w Azji czy Ameryce Południowej.

ORLEN OIL dzięki podejmowanym działaniom rozwojowym i inwestycyjnym, w ciągu ostatnich lat znacząco poprawił wyniki finansowe. Po trzech kwartałach 2020 r. zysk netto spółki wynosi ok. 57 mln zł. Od 2017 r. rośnie również zatrudnienie w spółce, obecnie w jej strukturach pracuje blisko 400 osób.

Z kolei ORLEN Południe od momentu powstania w 2015 r. utrzymuje dobre wyniki finansowe, które umożliwiły w ostatnich latach podwyższenie nakładów inwestycyjnych. W pierwszych trzech kwartałach CAPEX spółki wyniósł 222 mln zł. ORLEN Południe pozostaje też ważnym pracodawcą w regionie. W Trzebini to 378 miejsc pracy w samym ORLEN Południe i 33 w spółce Energomedia. Z kolei Jedliczu Grupa ORLEN Południe zatrudnia 289 pracowników.