11.12.2020

PKN ORLEN rozmawiał z firmami zainteresowanymi współpracą w ramach łańcucha dostaw dla morskich farm wiatrowych

Blisko 400 osób z 273 firm wzięło udział w PKN ORLEN Offshore Wind Supply Chain Meeting 2020. Było to pierwsze z serii zaplanowanych spotkań dla dostawców zainteresowanych potencjalną współpracą w ramach łańcucha dostaw dla morskiej farmy wiatrowej Baltic Power.

Wydarzenie w formule on-line odbyło się 9 grudnia 2020 r., a jego uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in., jak wyglądają plany rozwoju morskiej energetyki wiatrowej Koncernu w kontekście nowej strategii ORLEN2030, poznać założenia projektu morskiej farmy wiatrowej Baltic Power oraz najważniejsze informacje na temat procesów zakupowych związanych z realizacją tej inwestycji. 

PKN ORLEN planuje kolejne spotkania w ramach prowadzonego dialogu z dostawcami. W 2021 roku zorganizowana będzie seria spotkań dedykowanych poszczególnym pakietom realizacyjnym w ramach inwestycji i z udziałem m.in. dostawców Tier 1. Podczas spotkań w formule warsztatowej ich uczestnicy poznają szczegółowe informacje na temat zapotrzebowania, technologii i harmonogramów realizacji poszczególnych pakietów zakupowych . Frekwencja uczestników spotkania i udział w niej blisko 400 osób z różnych firm i branż jest dla PKN ORLEN ważnym sygnałem o wysokim zainteresowaniu przedsiębiorstw współpracą przy projektach offshore wind. 

Plany PKN ORLEN dotyczące rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku są szansą dla polskich firm. Inwestycje zlokalizowane w Wyłączonej Strefie Ekonomicznej  Polski będą potrzebowały sprawnie działającego łańcucha dostaw. Warunki na Bałtyku, położenie geograficzne Polski oraz deklarowana już gotowość firm do zaangażowania w nowy obszar biznesowy sprawia, że branża morskiej energetyki wiatrowej ma szansę stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki. Oznacza również wielomiliardowe inwestycje oraz utworzenie tysięcy miejsc pracy dla wykwalifikowanej kadry. PKN ORLEN zgodnie z nową strategią Koncernu planuje do 2030 roku przeznaczyć 47 mld zł na inwestycje w nowoczesną energetykę, w tym na projekty w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.

PKN ORLEN, jako pierwszy koncern paliwowo-energetyczny z Europy Środkowej, zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. Do 2030 roku koncern o 20% zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Będący obecnie w zaawansowanej fazie przygotowania projekt morskiej farmy wiatrowej Baltic Power jest dla Koncernu jedną z kluczowych inwestycji dla realizacji tych celów.

Więcej informacji na temat projektu Baltic Power znaleźć można na nowej stronie pod adresem 

https://www.balticpower.pl/