01.12.2020

PKN ORLEN spotka się z potencjalnymi dostawcami dla morskich farm wiatrowych

PKN ORLEN oraz spółka celowa Baltic Power organizują spotkanie w formule on-line z firmami zainteresowanymi współpracą przy realizacji morskich farm wiatrowych. Podczas spotkania potencjalni uczestnicy łańcucha dostaw poznają status przygotowań do inwestycji, jej harmonogram oraz podejście PKN ORLEN do współpracy z lokalnymi dostawcami.

PKN ORLEN Offshore Wind Supply Chain Meeting 2020 to rozpoczęcie szerokiego dialogu technicznego z rynkiem. Jego kontynuację stanowić będą zaplanowane przez Koncern na rok 2021 spotkania warsztatowe dla poszczególnych obszarów technicznych inwestycji.

Plany PKN ORLEN dotyczące rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku są szansą dla polskich firm i przedsiębiorstw. Inwestycje w obszarze morskich farm będą potrzebowały silnego i sprawnie działającego łańcucha dostaw. Warunki na Bałtyku, położenie geograficzne Polski oraz deklarowana już gotowość firm i przedsiębiorstw do zaangażowania w nowy obszar biznesowy sprawia, że branża offshore wind ma szansę stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki. Oznacza również wielomiliardowe inwestycje oraz utworzenie tysięcy miejsc pracy dla wykwalifikowanej kadry.

PKN ORLEN planuje budowę farm wiatrowych na Bałtyku z dużym udziałem lokalnych podmiotów, będących zarówno wykonawcami wybranych elementów, jak i poddostawcami zagranicznych doświadczonych przedsiębiorstw. Z uwagi na koszty i 25-letni okres eksploatacji w ekstremalnych, morskich warunkach, przed dostawcami usług i komponentów dla morskich farm wiatrowych stawia się wysokie wymagania jakościowe. Dlatego bardzo istotna jest współpraca pomiędzy przemysłem a inwestorami, by wspólnie odpowiedzieć na wzajemne oczekiwania.

Wydarzenie PKN ORLEN Offshore Wind Supply Chain Meeting 2020 prowadzone będzie w języku polskim oraz angielskim. Zarówno rejestracja, jak i udział w wydarzeniu są bezpłatne. Więcej szczegółów oraz formularz rejestracyjny znaleźć można na dedykowanej stronie wydarzenia: www.balticpower.pl/OffshoreMeeting2020

PKN ORLEN, jako pierwszy koncern paliwowo-energetyczny z Europy Środkowej, zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. Do 2030 roku koncern o 20% zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Będący obecnie w zaawansowanej fazie przygotowań projekt budowy morskich farm wiatrowych jest dla Koncernu jedną z kluczowych inwestycji dla realizacji tych celów.