15.04.2020

Karetki Centrum Zdrowia Dziecka z paliwem ORLEN

PKN ORLEN przekazał Instytutowi „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” darowiznę w wysokości 150 tys. zł. Kwota w całości pokryje zapotrzebowanie na paliwo dla karetek przez 3 miesiące. To kolejne wsparcie Koncernu dla służb medycznych zaangażowanych w walkę z koronawirusem – oddział pediatryczny Instytutu został przekształcony w oddział zakaźny dla dzieci z podejrzeniem COVID19. Łącznie na walkę z koronawirusem PKN Orlen przekazał 100 mln złotych, większość tych środków trafiła na potrzeby służby zdrowia.

- Fundacja ORLEN od lat wspiera polską służbę zdrowia, jednak w obliczu szczególnie trudnej sytuacji konsekwentnie zwiększamy nasze zaangażowanie. Na walkę z koronawirusem przeznaczyliśmy łącznie już ponad 100 mln zł. Środki te zostały przeznaczone między innymi na zakup masek medycznych, kombinezonów ochronnych czy sprzętu medycznego, w tym karetek i urządzeń odkażających. Darowizna przekazana Centrum Zdrowia Dziecka pozwoli na sprawne funkcjonowanie transportu medycznego, w tym przewozów pacjentów, krwi czy zespołów transplantologicznych. Jednocześnie warto podkreślić, że inne placówki ochrony zdrowia wciąż mogą ubiegać się o dotacje celowe ze środków naszej fundacji – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Fundacja ORLEN od wielu lat wspiera Centrum Zdrowia Dziecka. Do tej pory podarowała Instytutowi m.in. nowoczesne aparaty do pomiaru ciśnienia krwi u noworodków i dzieci, a także samochód na potrzeby transportu pacjentów objętych specjalistyczną opieką medyczną.