15.04.2020

Na stacjach ORLEN żołnierze obrony terytorialnej zatankują ze zniżką

​PKN ORLEN podpisał umowę gwarantującą żołnierzom-ochotnikom Wojsk Obrony Terytorialnej rabat na paliwo w całej sieci stacji ORLEN w Polsce. Umożliwi im to jeszcze efektywniejsze zaangażowanie się w walkę z epidemią koronawirusa oraz wykonywanie zadań zapewniających bezpieczeństwo wszystkim obywatelom. Program lojalnościowy dla WOT będzie obowiązywał od 1 maja 2020 r.

Jestem pod wrażeniem skali wsparcia, jakiego Wojska Obrony Terytorialnej udzielają służbom i instytucjom walczącym z epidemią. Szczególnie dziękuję żołnierzom-ochotnikom, którzy służbę w tych trudnych warunkach łączą ze swoją pracą zawodową. To zasługuje na najwyższe uznanie i dlatego dziękuję prezesowi Danielowi Obajtkowi za ten gest wsparcia. Po raz kolejny okazuje się także, że kapitał jednak ma narodowość i odpowiedzialna postawa wielu polskich firm, w tym PKN ORLEN, które w czasie kryzysu solidarnie wspierają państwo, jest tego dowodem – podkreślił Andrzej Duda, Prezydent RP.

Karta zniżkowa dla ochotników Wojsk Obrony Terytorialnej jest kolejnym działaniem PKN ORLEN na rzecz służb zapewniających obywatelom bezpieczeństwo, które wpisuje się w strategię CSR Grupy ORLEN.

Umiejętnie łączymy działania biznesowe ze społeczną odpowiedzialnością. Koncentrujemy się na wsparciu służb, które codziennie niosą pomoc Polakom i dbają o ich zdrowie oraz bezpieczeństwo. Rola Wojsk Obrony Terytorialnej jest nie do przecenienia, zwłaszcza w tak trudnym czasie, jakim jest epidemia koronawirusa. Rabat na paliwo dla tej grupy to wyraz naszego uznania i wsparcie w dalszych działaniach. Podpisana umowa oznacza, że już wkrótce tysiące żołnierzy-ochotników WOT będzie mogło korzystać z atrakcyjnych zniżek na paliwo – mówił Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Wojska Obrony Terytorialnej powstały w 2017 r. To piąty rodzaj sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju zadanie to realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.

To ważna dla Wojska Polskiego, a zwłaszcza dla żołnierzy obrony terytorialnej uroczystość. Cieszę się, że w obecności Prezydenta Andrzeja Dudy wspólnie z Prezesem Danielem Obajtkiem podpisałem porozumienie, na mocy którego żołnierze-ochotnicy otrzymają karty rabatowe umożliwiające tańsze tankowanie na stacjach ORLEN. To istotne wsparcie, za które dziękuję. Maksyma Wojsk Obrony Terytorialnej „Zawsze gotowi, zawsze blisko” sprawdza się szczególnie teraz, w czasie epidemii, gdy niosą one pomoc potrzebującym – mówił Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej.

Żołnierze obrony terytorialnej byli dużym wsparciem podczas akcji umożliwiającej Polakom powrót do kraju. Prowadzili pomiary temperatury oraz gromadzili i segregowali karty lokalizacyjne wszystkich pasażerów. Zorganizowali również zdalną pomoc psychologiczną dla osób podlegających kwarantannie. Włączyli się również w akcję pobierania wymazów od osób z podejrzeniem zakażenia. Każdego dnia otaczają opieką kombatantów Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych, pomagając im w robieniu zakupów i transporcie.

Aktualnie w WOT służbę pełni 22 tys. żołnierzy-ochotników, którzy będą bezpośrednimi beneficjentami tego programu. Kolejnych kilka tysięcy czeka na powołanie. Są to żołnierze-społecznicy, obywatele, łączący życie osobiste, cywilną pracę zawodową ze służbą wojskową. W mojej ocenie, program PKN ORLEN wzmacnia postawy proobywatelskie, zachęca do podejmowania służby wojskowej, ale też buduje coś, czego bardzo potrzebujemy – prestiż munduru i służby. Dużą jego wartością jest też to, że zaszczepiamy w naszych żołnierzach patriotyzm gospodarczy, będą oni bowiem korzystać ze stacji polskiego koncernu – mówił gen. dyw. Wiesław Kukuła, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

Karty zniżkowe zawierające logo Wojsk Obrony Terytorialnej będą dystrybuowane za pośrednictwem dowództwa WOT, a ich aktywacja nastąpi 1 maja 2020 r. Program lojalnościowy uprawnia do indywidualnego korzystania przez członków tej formacji z rabatu w wysokości 8 gr brutto za 1 litr paliwa na wszystkich stacjach ORLEN. W WOT pełni służbę 22 tys. żołnierzy. Dla PKN ORLEN oznacza to również wysoki potencjał do zwiększenia wolumenów sprzedaży na stacjach paliw.

Od ponad roku ze zniżek na stacjach paliw ORLEN korzystają m.in. strażacy ochotnicy z Ochotniczych Straży Pożarnych należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Materiały prasowe: