21.04.2020

ORLEN po raz kolejny wyróżni prace badawcze pracowników jednostek naukowych

PKN ORLEN, w ramach wspierania inicjatyw naukowych, ogłosił konkurs dla pracowników takich jednostek działających w Polsce. Laureaci otrzymają nagrody za „Najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.”, przyznane przez Prezesa Zarządu Koncernu. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 lipca br., a laureatów poznamy w połowie października br.

Celem konkursu jest m.in. propagowanie najlepszych wzorców realizowania prac badawczych. Istotnym założeniem jest także motywowanie do współpracy, w celu stworzenia nowoczesnych rozwiązań, znajdujących w konsekwencji praktyczne zastosowanie. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace badawcze wykonane na rzecz PKN ORLEN przez pracowników jednostek naukowych od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca br. Pod uwagę będą brane zarówno prace prowadzone na zlecenie PKN ORLEN, jak również te zainicjowane przez pracowników jednostek naukowych. Zwycięzca, za najlepszą pracę badawczą otrzyma 10 000 złotych. Autorowi drugiej najlepszej pracy przypadnie wyróżnienie w wysokości 8 000 zł, a miejsce trzecie zostanie nagrodzone kwotą 6 000 zł. Spółka nie wyklucza możliwości przyznania dodatkowych wyróżnień dla uczestników konkursu do wysokości 3 tys. zł. Oceny zgłoszonych do Konkursu prac dokona w drodze głosowania Komisja Konkursowa, składająca się z ekspertów PKN ORLEN.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu określone są w Regulaminie, który jest dostępny w siedzibie PKN ORLEN oraz na stronie internetowej www.orlen.pl.
Pierwsza edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony pracowników jednostek naukowych.

I miejsce i nagrodę w wysokości 10 000 zł otrzymał Zespół Autorski Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie, za pracę zatytułowaną: „Wykonanie usług badawczych, prac eksperymentalno-rozwojowych oraz pokrewnych usług doradczych w zakresie wsparcia Zleceniodawcy w procesie opracowywania technologii procesu hydrorafinacji mieszanek frakcji naftowych z olejami roślinnymi”.

II miejsce i nagroda w wysokości 8 000 zł przypadła Zespołowi Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku, za pracę zatytułowaną: „Analiza jakości strumieni solankowych odprowadzanych z instalacji DRW zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku z węzłów odsalania do II systemu kanalizacyjnego wraz ze wskazaniem rekomendacji w zakresie regulacji elektrodehydratorów i stosowanych chemikaliów w odniesieniu do jakości ścieków odprowadzanych do II systemu kanalizacyjnego oraz zaproponowanie rozwiązań technicznych pozwalających na poprawę jakości strumieni ściekowych i solankowych”.

Z kolei III miejsce i nagrodę w wysokości 6 000 zł przyznano Zespołowi Autorskiemu Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie, za pracę zatytułowaną: „Pełna analiza zjawisk i mechanizmów jakie zaszły w kolumnie DA-202 w trakcie jej inhibitowania”.
Komisja Konkursowa w ocenie prac brała pod uwagę przede wszystkim kompleksowość rozwiązania problemu, użyteczność dla Spółki i dla Grupy Kapitałowej ORLEN, możliwość praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników i wynikające stąd korzyści, zarówno wymierne, jak i niewymierne.

W zwycięskim rozwiązaniu wskazane zostały ograniczenia instalacji HON podczas prowadzenia na niej procesu współuwodornienia oraz warunki, w których możliwe jest komercyjne wdrożenie procesu współuwodornienia w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Z kolei autorzy drugiego miejsca wypracowali szereg rekomendacji. Niektóre z nich zostały bezpośrednio, bez dodatkowych nakładów wykorzystane w praktyce. W ostatnim przypadku wyniki zostały wykorzystane do weryfikacji zjawisk i mechanizmów jakie zaszły na Instalacji Olefin, w kolumnie DA-202 w trakcie jej inhibitowania w kierunku tworzenia oleju polimerowego.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 20 grudnia 2019 roku podczas Gali Programu Twórca.