15.04.2020

PKN ORLEN wyżej wycenia akcje ENERGI

​PKN ORLEN w wezwaniu na sprzedaż 100% akcji Grupy ENERGA podwyższył do 8,35 zł cenę za jedną jej akcję, która pierwotnie była ustalona na 7 zł. Planowana transakcja to kolejny krok w kierunku budowy silnego koncernu multienergetycznego o międzynarodowej pozycji, który będzie istotnym wzmocnieniem dla polskiej gospodarki w obliczu nadchodzących wyzwań.

Aktualna, podwyższona cena zostanie zapłacona za wszystkie akcje Grupy ENERGA objęte zapisami w całym okresie trwania wezwania, czyli od 31 stycznia do 22 kwietnia 2020 r.

Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny cel, jakim jest stworzenie zintegrowanego koncernu typu multi-utility, powstałego w wyniku połączenia z ENERGĄ, a także z Grupą LOTOS. Będzie on zdolny do jeszcze efektywniejszego działania na coraz bardziej konkurencyjnym rynku paliwowo-energetycznym, a jednocześnie pozwoli zwiększyć odporność połączonego biznesu na ryzyka i wahania rynkowe. To ważne szczególnie teraz. Polska gospodarka w szybkim tempie musi poradzić sobie z ekonomicznymi skutkami epidemii koronawirusa. Silnym wsparciem dla niej będą firmy takie jak PKN ORLEN, o mocnych fundamentach, stawiające na dynamiczny rozwój – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Sfinalizowanie  transakcji pozwoli efektywniej wykorzystać potencjał obu firm. Grupa ENERGA posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 30% produkowanego przez Grupę ENERGA wolumenu energii elektrycznej pochodzi z OZE, co stanowi najwyższy udział spośród jej głównych konkurentów. Dla PKN ORLEN to interesujący portfel OZE, który bilansuje posiadane przez spółkę aktywa konwencjonalne, np. bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku. Ma to też istotne znaczenie w kontekście planowanych przez PKN ORLEN inwestycji w morskie farmy wiatrowe.

Konsolidacja spółek umożliwi również wykorzystanie obecnych nadwyżek produkcyjnych PKN ORLEN przez Grupę ENERGA. W te sposób ograniczone zostaną koszty operacyjne związane z obrotem energią na Towarowej Giełdzie Energii. Z kolei połączenie bazy klientów obydwu grup wygeneruje potencjał do sprzedaży dodatkowych produktów i usług, szczególnie w segmencie mniejszych odbiorców.

Zakup akcji Grupy ENERGA oznacza również wzrost potencjału rozwojowego w obszarze  elektromobilności, w którym PKN ORLEN konsekwentnie umacnia swoją pozycję. Fuzja spółek umożliwi powiększenie infrastruktury sieci ładowania i kompetencji niezbędnych do rozwoju tego segmentu rynku. Połączenie sieci szybkich ładowarek zainstalowanych przez PKN ORLEN, Grupę ENERGA oraz Grupę LOTOS pozwoli stworzyć drugą pod względem liczby punktów infrastrukturę, dysponującą 133 punktami ładowania i zapewniającą dobre pokrycie geograficzne.

ENERGA w wyniku transakcji zachowa pełną odrębność. Konsolidacja grup będzie więc szansą dla Pomorza nie tylko na większe wpływy podatkowe, ale też nowe inwestycje i miejsca pracy dla wykwalifikowanych specjalistów w większej i silniejszej firmie o międzynarodowym znaczeniu.

PKN ORLEN od lat aktywnie zaangażuje się w działania społeczne, kulturalne i sportowe na Pomorzu, czego najlepszym przykładem jest zorganizowanie w 2019 r. największej polskiej imprezy motoryzacyjnej – VERVA Street Racing w Gdyni. Jeden silny koncern będzie mógł jednak jeszcze aktywniej wspierać lokalne inicjatywy i społeczności.