24.07.2020

Granty od Fundacji ORLEN na profilaktykę zdrowotną

​Fundacja ORLEN konsekwentnie angażuje się w inicjatywy związane z promocją profilaktyki zdrowotnej. W ramach nowego programu grantowego „Zdrowie dla Płocka” przeznaczy 300 tys. zł m.in. na organizację szkoleń, warsztatów i wykładów dotyczących zapobiegania zachorowaniom. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje z Płocka oraz powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego. Wnioski można składać do 7 września br. poprzez formularz on-line dostępny na stronie Fundacji ORLEN.

„Zdrowie dla Płocka” to program skierowany do organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych działających na terenie Płocka oraz powiatów sąsiadujących – płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego . Dofinansowanie mogą otrzymać również instytucje kultury, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich, jednostki ochotniczej straży pożarnej i parafie. Wnioskodawcy mogą starać się darowizny w wysokości nawet 20 tys. zł.

Granty otrzymają te organizacje, które przedstawią spójną koncepcję oraz starannie uargumentują potrzebę realizacji projektu. Dodatkowo punktowane będzie również zaangażowanie lokalnej społeczności w działania projektowe, a także doświadczenie organizacji w prowadzeniu inicjatyw z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

- Stworzyliśmy kolejny już projekt o charakterze edukacyjnym, promujący zdrowy tryb życia, ponieważ wiemy, jak skuteczną metodą w zapobieganiu chorobom jest profilaktyka. Chcemy, by nasz program przyczynił się do podniesienia poziomu świadomości społecznej i zachęcił mieszkańców Płocka oraz sąsiednich powiatów do regularnych badań. Przekazując środki finansowe w formie grantów wspieramy działania lokalnych instytucji i organizacji, które najlepiej znają potrzeby społeczności, w których funkcjonują. W ten sposób pokazujemy też, jak w praktyce PKN ORLEN wdraża zasady społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi Agata Górnicka, Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem PKN ORLEN.

Do 25 września br. Fundacja ORLEN rozstrzygnie konkurs i poinformuje, które organizacje otrzymają granty. Natomiast realizacja zwycięskich projektów rozpocznie się 28 września 2020 roku.

„Zdrowie dla Płocka” jest jednym z działań podjętych przez PKN ORLEN w ramach programu „Kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego”. Na jego realizację koncern przeznaczy w ciągu sześciu lat 10 mln zł. Partnerami merytorycznymi tego przedsięwzięcia zostały Narodowy Instytut Onkologii (dawne Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie) oraz Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, które odpowiadają za realizację działań w ramach programu.