29.07.2020

PKN ORLEN refinansuje kredyt na kwotę 1,75 mld EUR

PKN ORLEN zabezpieczył finansowanie na cele bieżącej działalności i projekty rozwojowe. Podpisana umowa obrotowego kredytu odnawialnego z konsorcjum 16 banków gwarantuje spółce wsparcie do 1,75 mld EUR między innymi na działania inwestycyjne, w tym rozwój nisko i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, modernizację rafinerii i petrochemii oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze sprzedaży detalicznej.

- W ramach naszej struktury finansowania posiadamy różne produkty dłużne, co umożliwia nam korzystanie z dostępnych środków w najbardziej optymalny dla nas sposób. Silna pozycja PKN ORLEN w połączeniu z dużym doświadczeniem zarówno w pozyskiwaniu finansowania bankowego, jak i w przeprowadzonych emisjach obligacji na rynku krajowym i zagranicznym daje nam możliwość zabezpieczenia finansowania naszych planów rozwojowych nawet w trudnych dla rynku bankowego momentach. Dzięki temu możemy konsekwentnie realizować kluczowe dla przyszłości PKN ORLEN i jego Akcjonariuszy projekty inwestycyjne. Pozyskanie wiarygodnych partnerów do kredytu potwierdza, że PKN ORLEN jest zaufanym podmiotem o stabilnej pozycji – mówi Jan Szewczak, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych. 

Podpisana umowa obejmuje obrotowy kredyt odnawialny w kwocie do 1,75 mld EUR na okres 3 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata w formule 1+1. To instrument wielowalutowy, który będzie przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności i projektów rozwojowych Grupy ORLEN.

PKN ORLEN konsekwentnie umacnia swoją pozycję finansową i wiarygodność wśród inwestorów. Potwierdziła to Agencja Moody’s, która 16 lipca br. podwyższyła perspektywę ratingu koncernu z negatywnej na pozytywną, utrzymując jednocześnie rating na poziomie inwestycyjnym Baa2. Decyzja Agencji to m.in. efekt porozumienia PKN ORLEN z Komisją Europejską w sprawie przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS i podpisania listu intencyjnego ze Skarbem Państwa dotyczącego integracji z PGNiG. Procesy akwizycyjne PKN ORLEN pozytywnie ocenia też Agencja Fitch Ratings. 

PKN ORLEN, uwzględniając przejęcie Grupy ENERGA, utrzymuje dobrą sytuację płynnościową. Od kilku lat strategiczne wskaźniki finansowe pozostają na bezpiecznym poziomie. Koncern jest przygotowany na różne rozwiązania w ramach produktów dostępnych na rynkach finansowych. Jest to zgodne z trendami światowymi, gdzie wykorzystuje się również alternatywne, w stosunku do bankowych linii kredytowych, sposoby finansowania działalności i rozwoju spółek.