13.07.2020

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2019

Najnowszy Raport Zintegrowany Grupy ORLEN za 2019 rok jest już dostępny w wersji online. Przedstawiono w nim jak model biznesowy, strategia, ład korporacyjny, a także wyniki i prognozy na przyszłość, wpływają na budowę wartości Grupy oraz jej dalszy dynamiczny rozwój. Podsumowując wydarzenia minionego roku, szczególną uwagę poświęcono zarządzaniu oraz oddziaływaniu Koncernu na sferę społeczną i środowisko naturalne. Była to odpowiedź na rosnące oczekiwania otoczenia, w efekcie których powstał nowy indeks spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych – WIG-ESG.

Grupa ORLEN od lat jest liderem raportowania zintegrowanego - najbardziej dojrzałej i zaawansowanej formy prezentowania wyników osiągniętych przez przedsiębiorstwa w danym roku. Potwierdzają to nagrody otrzymane w kolejnych edycjach konkursu The Best Annual Report.

- Konsekwentnie utrzymujemy najwyższe standardy biznesowe, budując wartość Grupy ORLEN z korzyścią dla jej akcjonariuszy i polskiej gospodarki. W Raporcie Zintegrowanym w sposób kompleksowy i w pełni transparenty przedstawiamy działania, dzięki którym osiągamy zakładane cele. 2019 rok był dla nas przełomowy. Rozpoczęliśmy proces przejęcia kapitałowego Grupy ENERGA, zakończony z powodzeniem w kwietniu tego roku, a także kontynuowaliśmy działania zmierzające do przejęcia Grupy LOTOS. Finalizacja wszystkich procesów będzie oznaczać przebudowę naszego modelu biznesowego i poszerzenie kompetencji. W naszym najnowszym raporcie, zgodnie z założeniami raportowania zintegrowanego, opowiadamy więc także o przyszłości, czyli transformacji Grupy ORLEN w nowoczesny, multienergetyczny koncern, gotowy na kolejne wielkie wyzwania – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W tym roku opis modelu biznesowego w raporcie zintegrowanym został poszerzony o animację tłumaczącą zależności pomiędzy poszczególnymi segmentami działalności Grupy ORLEN.

Układ publikacji i zawarte w niej treści opierają się na strukturze i wytycznych w zakresie raportowania zintegrowanego, rekomendowanych przez International Integrated Reporting Council. Publikacja, poza informacjami na temat bieżącej działalności oraz otoczenia Grupy ORLEN, prezentuje również jej podejście do zarządzania, zrównoważonego rozwoju oraz kwestii środowiskowych. Koncern zadbał, by osoby i instytucje analizujące spółki pod kątem ESG, znalazły wszystkie niezbędne informacje w postaci opisów i wskaźników liczbowych.

Raport uwzględnia kierunki najnowszego prawodawstwa unijnego w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych oraz dotyczących różnorodności. Działalność pozafinansowa jest raportowana według międzynarodowego standardu GRI Standards.

Analizę danych ułatwiają interaktywne narzędzia, m.in. centrum tabel i wykresów, multimediów i dokumentów, interaktywny słownik pojęć finansowych i branżowych, czy interaktywny przewodnik po raporcie. Sekcja ze wskaźnikami KPI prezentuje bieżące i historyczne dane finansowe oraz pozafinansowe. Natomiast sekcja dotycząca przyszłości Grupy ORLEN, czyli Outlook, przedstawia zidentyfikowane krótko-, średnio- i długoterminowe trendy, w tym wpływ pandemii na otoczenie rynkowe, w którym funkcjonuje Grupa.

PKN ORLEN, jako partner Programu Dostępność Plus, ponownie wprowadził w raporcie udogodnienie w postaci syntezatora mowy. Ponadto, dzięki zaawansowanym funkcjonalnościom, tekst raportu może zostać powiększony oraz wyświetlony w wersji kontrastowej.

Wersja online Raportu Zintegrowanego dostępna jest pod adresem raportzintegrowany2019.orlen.pl