27.07.2020

Rośnie sprzedaż asfaltów w Grupie ORLEN

Grupa ORLEN w 2019 roku sprzedała 1,56 mln ton asfaltów, co jest najlepszym wynikiem w historii aktywności na rynku. Oznacza to wzrost o 7 proc. w stosunku do poprzedniego rekordu sprzedażowego. Po drogach zbudowanych z wykorzystaniem asfaltu Grupy ORLEN jeżdżą m.in. w Gujanie w Ameryce Południowej. Wszystkie produkty Grupy ORLEN, w tym właśnie asfalty, dostępne są w 116 krajach na całym świecie, a 60 proc. przychodów Koncernu generowanych jest poza granicami kraju.

– W minionym roku wykazaliśmy się elastycznością, skutecznie dostosowując nasze działania do warunków rynkowych oraz umiejętnie bilansując sprzedaż krajową i zagraniczną. Asfalty pochodzące ze wszystkich rafinerii Grupy ORLEN zostały zastosowane w ponad 60 krajach na sześciu kontynentach. Wyjątkowym zainteresowaniem cieszyły się asfalty modyfikowane ORBITON, których sprzedaż zagraniczna w całej Grupie ORLEN wzrosła aż o ok. 30 proc. Sam ORLEN Asfalt w październiku ubiegłego roku osiągnął jedną z najwyższych sprzedaży miesięcznych w historii. Był to wynik zwiększonego zapotrzebowania na asfalty w Polsce i na rynkach ościennych. Kluczowa była też ścisła współpraca pomiędzy ORLEN Asfalt, PKN ORLEN i ORLEN Południe – mówi Marek Pietrzak, Prezes Zarządu ORLEN Asfalt.

Istotny wkład w osiągnięciu rekordowej sprzedaży asfaltów Grupy ORLEN miała spółka ORLEN Lietuva, w której sprzedaż asfaltów w porównaniu z 2018 rokiem wzrosła o blisko 50 proc. Wpłynęła na to m.in. wyraźna intensyfikacja sprzedaży drogą morską, która zwiększyła się ponad trzykrotnie i osiągnęła najwyższy poziom w historii.

Do sukcesu sprzedażowego przyczyniła się również czeska spółka wchodząca w skład Grupy ORLEN Asfalt – ORLEN Asfalt Česká republika. W sierpniu ubiegłego roku sprzedała ponad 58 tys. ton asfaltów, ustanawiając tym samym swój nowy rekord miesięcznej sprzedaży.