23.11.2020

Oświadczenie do publikacji w tygodniku Newsweek

Informacje dotyczące PKN ORLEN i Prezesa Daniela Obajtka zawarte w artykule pt. „Przychodzi Hofman do Czarneckiego, czyli kulisy pewnego nagrania” opublikowanym 23 listopada 2020 r. w tygodniku Newsweek są nieprawdziwe i wprowadzają czytelników w błąd.

PKN ORLEN ze względu na szeroki zakres prowadzonej działalności i strategiczne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa Polski jest na bieżąco monitorowany i poddawany audytom zarówno przez państwowe organy kontroli, jak i niezależne podmioty zewnętrzne. Transparentność prowadzonych przez PKN ORLEN procesów jest priorytetem, a jej podważanie świadczy o braku znajomości rynku, branży i przepisów prawa, w ramach których spółka funkcjonuje.

Stanowczo zaprzeczamy wszystkim stwierdzeniom wiążącym PKN ORLEN i Prezesa Daniela Obajtka z Panem Adamem Hofmanem. Spółka nie była i nie jest zaangażowana w żadnej formie bezpośredniej ani pośredniej we współpracę z nim lub spółką/spółkami z nim powiązanymi. Również Prezes Daniel Obajtek nie korzystał i nie korzysta z żadnych usług doradczych Pana Adama Hofmana, ani jego spółek.

Nieprawdziwe są również sugestie Autorów publikacji, dotyczące zaangażowania Pana Adama Hofmana w rzekome plany PKN ORLEN dotyczące zakupu mediów. Nieprawdziwa jest także spekulacja, jakoby jedna ze spółek zagranicznych należących do Pana Adama Hofmana „pośredniczyła w sponsorowaniu przez Orlen Roberta Kubicy”. Współpraca z zespołem Formuły 1 (wtedy Williams Martini Racing), którą PKN ORLEN nawiązał w 2018 r. realizowana była bezpośrednio przez pracowników PKN ORLEN. Podobnie jest w przypadku obecnej współpracy z Alfa Romeo Racing ORLEN. Na żadnym etapie Koncern nie korzystał z usług doradczych w tym zakresie. Nieprawdziwa jest także sugestia Autorów artykułu, że spółka Pana Adama Hofmana poprzez swoje biuro w Budapeszcie, może pośredniczyć w transakcji PKN ORLEN z węgierskim MOL-em. W kontekście środków zaradczych Koncern rozmawia zarówno z partnerami europejskimi, jak i spoza Europy. Pan Adam Hofman, ani żadne podmioty z nim powiązane nie są i nie będą zaangażowane w transakcję przejęcia Grupy LOTOS.

Jednocześnie wyrażamy zdziwienie i ubolewanie, że autorka artykułu Pani Renata Grochal nie udostępniła w swojej publikacji odpowiedzi PKN ORLEN, w której zaprzeczyliśmy wszystkim stawianym w pytaniach tezom i spekulacjom, podkreślając jednoznacznie że ani Koncern, ani Prezes Daniel Obajtek nigdy nie korzystali i nie korzystają z usług Pana Adama Hofmana. Takie działanie stanowi celowe wprowadzenie opinii publicznej w błąd i stoi w sprzeczności z etyką dziennikarską.

Jednocześnie, chcielibyśmy podkreślić, że wszelkie stwierdzenia łączące osobę Pana Adama Hofmana z działalnością PKN ORLEN nie mają uzasadnienia w faktach. Są nieuprawnione i prosimy o ich nierozpowszechnianie.

W związku, że artykuł godzi w dobre imię i wizerunek PKN ORLEN, rozważymy podjęcie stosownych kroków prawnych.